Volené orgány

Zastupitelstvo, rada, výbory, komise

Zastupitelstvo MČ, Výbory zastupitelstva, Rada MČ, Komise zřízené radou, …

Více

Zpět na přehled partnerských měst

Žilina

 

Dohoda o spolupráci partnerských měst byla uzavřena dne 18. dubna 2008 v obřadní síni ÚMČ Praha 15.  Spolupráce mezi představiteli měst je intenzivní se stále rozvíjí. Dochází k setkávání u příležitostí například Dnů Prahy 15 nebo Dni europskej kultúry.

Memorandum najdete zde (PDF, 666 kB)

 

Praha 18. dubna 2008, uzavření Dohody o spolupráci mezi městem Žilinou a MČ Praha 15 podepsané Ivanem Harmanem, primátorem města Žilina a Jiřím Petříšem, starostou MČ Praha 15.

 

Praha 15. září 2017, pracovní setkání na ÚMČ Praha 15 u příležitosti Dnů Prahy 15. Delegaci vedl za město Žilina Ing. Patrik Groma, zástupce primátora.


Praha 16. září 2017, slovenská delegace se účastnila závěrečného dne Dnů Prahy 15.