Volené orgány

Zastupitelstvo, rada, výbory, komise

Zastupitelstvo MČ, Výbory zastupitelstva, Rada MČ, Komise zřízené radou, …

Více

Místní akční plán vzdělávání na území MČ Praha 15

Aktuality Řídící výbor Pracovní skupiny MAP Kontakty

Administrativní
sekce
projektu

ADMINISTRATIVNÍ SEKCE PROJEKTU


Sekce Realizačního týmu, zabývající se provozním chodem projektu a jeho řádným plněním podle podmínek MŠMT jakožto Řídícího orgánu projektů MAP. Sekce je tvořena manažerem projektu, zástupcem manažera a finančním manažerem.


V případě jakýchkoliv dotazů, týkajících se provozních záležitostí, či informací k povinné náplni projektu v souladu s výzvou, se prosím obracejte na manažera projektu, viz. Kontakty. Samozřejmě je možné nás navštívit i osobně, a to v budově ÚMČ Praha 15, Boloňská 478/1, 2. Patro, dveře č. 202 a 203.


Po celou dobu realizace projektu budeme dohlížet na to, aby všechny aktivity běžely hladce a MAP mohl být přínosem pro všechny aktéry v rámci území. Poskytujeme servis odborné sekci projektu tak, aby měla veškeré zázemí pro úspěšnou spolupráci s cílovými skupinami projektu.

 

 

Bc. Marek Třeštík
Hlavní manažer projektu MAP Praha15

 

 

 

 


Odborná
sekce
projektu

Dokumenty
a formuláře

Plnění projektu

 

 

Fotogalerie