Volené orgány

Zastupitelstvo, rada, výbory, komise

Zastupitelstvo MČ, Výbory zastupitelstva, Rada MČ, Komise zřízené radou, …

Více

Místní akční plán vzdělávání na území MČ Praha 15

Aktuality Řídící výbor Pracovní skupiny MAP Kontakty

Administrativní sekce
projektu

 

SEMINÁŘ K PROBLEMATICE "ŠABLON" PRO MŠ (31.10.2017)

 


BESEDA O ŠKOLNÍ ZRALOSTI (20.3.2017)
 

 

SETKÁNÍ VEDOUCÍCH ŠKOLNÍCH JÍDELEN (2.3.2017)


 

BESEDA O INKLUZIVNÍM VZDĚLÁVÁNÍ PRO PEDAGOGY
A VEŘEJNOST (18.1.2017)

 

 

PROJEKT "MALÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA"

 

 

 


Odborná sekce
projektu

Dokumenty
a formuláře

Plnění projektu

Fotogalerie