Volené orgány

Zastupitelstvo, rada, výbory, komise

Zastupitelstvo MČ, Výbory zastupitelstva, Rada MČ, Komise zřízené radou, …

Více

Místní akční plán vzdělávání na území MČ Praha 15

Aktuality Řídící výbor Pracovní skupiny MAP Kontakty

Kontaktní informace:

 

Manažer projektu MAP

 

Bc. Marek Třeštík

Email: Marek.Trestik@praha15.cz

 

Odborný garant MAP

 

Bc. Jitka Kolářová

Email: Jitka.Kolarova@praha15.cz

 

Vedoucí pracovní skupiny pro investice

 

Ing. Hana Černá, MPA

Email: Hana.Cerna@praha15.cz

 

Vedoucí pracovní skupiny pro předškolní vzdělávání

 

Mgr. Michaela Randová

Email: nys.m@seznam.cz

 

Vedoucí sekce pro základní vzdělávání

 

Jaroslava Šimonová

Email: Jaroslava.Simonova@praha15.cz