Volené orgány

Zastupitelstvo, rada, výbory, komise

Zastupitelstvo MČ, Výbory zastupitelstva, Rada MČ, Komise zřízené radou, …

Více

Místní akční plán vzdělávání na území MČ Praha 15

Aktuality Řídící výbor Pracovní skupiny MAP Kontakty

Administrativní
sekce
projektu

ODBORNÁ SEKCE PROJEKTU


Samotnou tvorbu MAP a komunikaci s cílovými skupinami má ve své gesci Odborná sekce MAP. Tuto sekci vede zástupkyně starosty MČ Praha 15 Bc. Jitka Kolářová, která je Odborným garantem projektu. Dále tuto sekci tvoří pracovní skupiny pro investice, předškolní vzdělávání a základní vzdělávání. Vedoucí pracovních skupin, jakož i jejich členové, jsou lidé, kteří se v problematice, kterou MAP řeší, pohybují mnoho let a jsou odborně výborně vybaveni pro strategické plánování v území realizace projektu.


Tvorba Strategického rámce do roku 2023 a samotného MAP bude hlavním úkolem odborné sekce. K úspěšnému splnění tohoto úkolu, a k tomu, aby MAP skutečně představoval reálný přínos pro celý správní obvod, je zapotřebí úzká spolupráce cílových skupin s Odbornou sekcí MAP, ale i mezi sebou navzájem.


Věříme, že se tento cíl podaří naplnit a získáme tak cenné informace o našem území a také možnosti financování prioritních oblastí vzdělávání v režimu, který bude dostupný všem klíčovým aktérům.


Na spolupráci se těší,


Bc. Jitka Kolářová
zástupkyně starosty
Odborný garant MAP

 

 

 

 

 


Odborná
sekce
projektu

Dokumenty
a formuláře

Plnění projektu

 

Fotogalerie