Volené orgány

Zastupitelstvo, rada, výbory, komise

Zastupitelstvo MČ, Výbory zastupitelstva, Rada MČ, Komise zřízené radou, …

Více

Místní akční plán vzdělávání na území MČ Praha 15

Aktuality Řídící výbor Pracovní skupiny MAP Kontakty

Administrativní
sekce
projektu

MAP již v plné realizaci


Projekt MAP úspěšně zakončil první šestiměsíční monitorovací období a začal fungovat v režimu plné fyzické i finanční realizace. Realizační tým projektu děkuje MŠMT a pracovníkům MHMP za metodickou a věcnou pomoc při monitorování projektu.

 

Projekt ve fyzické realizaci


 Dne 30. 6. 2016 bylo našemu projektu přiznáno poskytnutí dotačního titulu z prostředků Evropské unie, skrze Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání, Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy. Budeme tak společně s Vámi moci pracovat v podmínkách, které, jak doufáme, zajistí profesionální a hmatatelné výstupy projektu. Již nyní se tak děje a za to patří všem, kteří se na projektu podílí, obrovský dík.

 

MAP na Praze 15 bude podpořen

 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, jakožto řídící orgán pro MAP, vyhodnotilo projekt Prahy 15 jako vhodný k podpoře. V současné době tak probíhá proces negociace, který má za úkol doladit poslední detaily před poskytnutím dotace.

                            

 

 

 

 

 


Odborná
sekce
projektu

Dokumenty
a formuláře

Plnění projektu

 

Fotogalerie