Volené orgány

Zastupitelstvo, rada, výbory, komise

Zastupitelstvo MČ, Výbory zastupitelstva, Rada MČ, Komise zřízené radou, …

Více

Místní akční plán vzdělávání na území MČ Praha 15

Aktuality Řídící výbor Pracovní skupiny MAP Kontakty

CO JE ŘÍDÍCÍ VÝBOR MAP?


Jde o platformu, která sdružuje všechny relevantní aktéry, kteří mají co říct v otázkách jak formálního, tak neformálního a zájmového vzdělávání. Na jednom místě a v jednom čase se tak budou pravidelně setkávat zřizovatelé škol a pedagogové, spolu se zástupci zájmových sdružení a zástupci z řad rodičů. Řídící výbor je orgán, který bude schvalovat podobu MAPu. Vybere tak priority financování a poskytne reflexi územních potřeb a specifik. Řídící výbor je hlavním představitelem linie projektu a bude rozhodovat o tom, jaké aktivity se budou v rámci správního obvodu v budoucnu financovat.

 

ČLENOVÉ

 

Seznam členů Řídícího výboru (PDF, 331 kB)

 

TERMÍNY ZASEDÁNÍ

 

  • Třetí (fyzické) zasedání Řídícího výboru MAP se uskuteční dne 27.3.2017, od 17 do 19 hodin, a to opět v budově hasičské zbrojnice JSDH Horní Měcholupy, ve velkém sále.
  • Druhé zasedání Řídícího výboru MAP se uskuteční dne 24.10.2016, od 17 do 19 hodin, a to opět v budově hasičské zbrojnice JSDH Horní Měcholupy, ve velkém sále.
  • První a zároveň ustavující zasedání Řídícího výboru MAP se uskuteční dne 25.4.2016, od 17 do 19 hodin, v budově hasičské zbrojnice JSDH Horní Měcholupy, 1. patro, velký sál (vchod z boku budovy).
  • Prezenční listina bude vytvořena na základě včasných odpovědí na oficiální pozvání na ustavující zasedání. V případě, že jste byli osloveni Realizačním týmem projektu, sdělte mu prosím v daném termínu, zda se jednání hodláte účastnit.

 

USNESENÍ


Více najdete v sekci dokumenty.