Volené orgány

Zastupitelstvo, rada, výbory, komise

Zastupitelstvo MČ, Výbory zastupitelstva, Rada MČ, Komise zřízené radou, …

Více

Zpět na úvodní stránku projektu

Aktuality

 

ZHODNOCENÍ ANKETY V MOBILNÍM ROZHLASE – OVĚŘENÍ TOP PROBLÉMŮ PRAHY 15

V době od 25. 11. do 8. 12. 2019 proběhla v aplikaci Mobilní rozhlas ověřovací anketa v rámci MA 21. Anketa vycházela ze setkání s občany v listopadu 2018 a měla za cíl aktuální vnímání staronových priorit, které občané Prahy 15 vnímají jako problém či podnět k řešení.

Ankety se zúčastnilo 212 respondentů, což je srovnatelný vzorek s anketou konanou v předchozím roce prostřednictvím našich webových stránek. Z této ankety vyplývá, že jednotlivé body vnímají občané MČ Praha 15 následovně:

 1. nezahušťovat stávající zástavbu – problém trvá
 2. ne změnám ÚP – problém trvá
 3. řešení dopravní situace v oblasti Hostivařské náměstí – problém trvá
 4. čistota ve veřejném prostoru – vnímám snahu o řešení problému
 5. nedostatek míst v mateřských školách v Hostivaři – problém nedokážu vyhodnotit
 6. snaha o posílení nestátních zdravotnických zařízení – problém nedokážu vyhodnotit
 7. výsadba nové zeleně – vnímám snahu o řešení problému
 8. bezdomovectví – problém trvá
 9. přímý autobus sídliště Košík – radnice MČ Prahy 15 – nedokážu vyhodnotit
 10. více strážníků u přechodu u Selského dvora – nedokážu vyhodnotit
 11. Praha 15 je dobré místo k životu – spíše souhlasím

Viz. originál dokumentu (DOCX, 75 kB)

Dále anketa dala prostor k připomínkám a novým námětům. Z těchto jednoznačně dominoval problém s parkováním (zmíněno 31 respondenty). Dále jsou zmiňovány podněty k bezpečnosti (informace budou předány městské policii), dopravě (hustota, přechody, stížnosti na nové řešení zklidnění Hornoměcholupské, okolí železniční zastávky Horní Měcholupy, MHD apod.)Dále jsou dotazy na nakládání s bioodpady (dne 5. 12. 2019 jsme zveřejnili výzvu MHMP na dotace pro zřizování komunitních kompostů) a košů na psí exkrementy (MČ tyto koše postupně dle potřeby přidává, staly se i jedním z vítězných projektů participativního rozpočtu).

Potýkáme se i s protichůdnými názory, které z ankety vyplývají – jedná se především o prioritní pohyb strážníků MP, úpravy v okolí přehrady – od „nic nedělat“ až po „proč již není“…úprava cest, břehu, WC, retenční nádrže. Často jsou v anketě zmiňovány problémy, které městská část řešit nemůže, protože se jedná o majetek soukromé osoby, či společnosti (např. nákupní koše v Albertu, úprava prostranství kolem nákupních center, chování návštěvníků restaurací či prodeje pozemků soukromých majitelů), či změna místa působnosti Úřadu práce.

Jednotlivé podněty v současné době zpracováváme a chceme se jim v rámci našich možností věnovat. Některé podněty jsou již ve fázi řešení (snaha znovu obnovit farmářské trhy, jednání s ROPID, MP, konkrétními podněty se zabývá např. odbor dopravy, životního prostředí, či odbor školství, kultury a zdravotnictví). Samozřejmě, že některé problémy přetrvávají a vedení Městské části Praha 15 se snaží o jejich řešení ve spolupráci s dalšími institucemi, ale mnohdy víme, že se jedná pouze o zmírnění dopadů na naše občany. I nadále vnímáme vaše náměty, a to jak v písemné podobě přes sociální sítě i aplikaci Mobilní rozhlas, tak i při setkání na jednotlivých besedách, které Městská část Praha 15 pořádá. Další informace o plánovaných akcích a projektech jsou pro vás připraveny na webu MČ v části Doprava a Prostředí pro život.
                                                                                                                       Mgr. Jitka Kolářová, místostarostka


DEN ZDRAVÍ
Pod záštitou Výboru zdravotnictví, sociálních věcí, rodiny a péče o seniory uspořádala MČ Praha 15 pro své občany ve středu 12. června na Veronském náměstí v Horních Měcholupech open-air festival zdraví a zdravého životního stylu s názvem Den zdraví, kterého se účastnily i složky integrovaného záchranného systému.
Návštěvníci se tak mohli dozvědět potřebné informace o první pomoci, ale také o základech bezpečnosti. Svou činnost zde ale prezentovaly různé neziskové organizace, například Tichý svět, Světluška nebo Běluška.
Ochutnávky zdravých pokrmů prezentovali stejně jako loni zástupci Toulcova dvora.
V rámci doprovodného programu viděli návštěvníci ukázky stepu nebo cvičení pro seniory.
Fotogalerii najdete zde.

OVĚŘOVACÍ ANKETA
Připravujeme ověřovací anketu Top 10 problémů MČ Praha 15, která bude realizována pomocí platformy Mobilní rozhlas.

POCITOVÁ MAPA
Pocitovou mapu si můžete prohlédnout zde.

12. LISTOPADU 2018 PROBĚHLO JIŽ 2. DISKUZNÍ FÓRUM ZDRAVÉ MĚSTSKÉ ČÁSTI
Akce se uskutečnila díky spolupráci s Petrou Šikýřovou v Švehlově Sokolovně.
Celým fórem nás provázela místostarostka Jitka Kolářová společně s Danou Divákovou z Národní sítě Zdravých měst ČR. Jako host též přišel Petr Švec, ředitel Národní sítě Zdravých měst ČR.

Pocitová mapa byla vytvořena ve spolupráci s Karolínou Formánkovou z Univerzity Palackého z Olomouce. Občané vybrali TOP 10 problémů Prahy 15, které se umístily v tomto pořadí.

1.Nezahušťovat stávající zástavbu
2.Ne změnám ÚP  -  zeleň – stavební parcela
3.Řešení dopravní situace v oblasti Hostivařského náměstí
4.Čistota ve veřejném prostoru
5-7.Nedostatek míst v MŠ v Hostivaři
5-7.Snaha o posílení sítě nestátních zdravotnických zařízení
5-7.Výsadba nové zeleně
8-9.Bezdomovectví
8-9.Přímý autobus sídliště Košík – radnice MČ Praha 15
10.Zajistit více strážníků u přechodu u Selského dvora

Následně byla zveřejněna ověřovací anketa těchto problémů na webových stránkách MČ Praha 15. Občané mohli v měsíci listopadu a prosinci dát též své dva hlasy problému, který upřednostňují. Výsledek ve formě grafu (viz níže).


Z grafu je patrno, že tato ověřovací anketa prakticky kopíruje výsledky Diskuzního fóra ze dne 12.11.2018.

Občané v anketě měli možnost připsat další svůj problém, který nevzešel z Diskuzního fóra. Tyto podněty budou rozděleny dle kompetencí radním MČ Praha 15, a ti připraví odpovědi.  Občanům bude odpovězeno prostřednictvím webových stránek formou sekce „Často kladené otázky“.

 

OCENĚNÉ LITERÁRNÍ PRÁCE ZE SOUTĚŽE ÚCTA KE STÁŘÍ
Vážení občané, zde si můžete přečíst literární práce soutěžících, kteří se umístili na prvních třech místech v každé kategorii. Vítězům byly předány ceny 15. května 2018 v rámci akce Zdravá Praha 15.
Kategorie ZŠ: 1. místo (PDF, 178 kB), 2. místo (PDF, 131 kB), 3. místo (PDF, 545 kB)
Kategorie SŠ: 1. místo (PDF, 545 kB), 2. místo (PDF, 137 kB), 3. místo (PDF, 293 kB)
Kategorie dospělý: 1. místo (PDF, 201 kB), 2. místo (PDF, 570 kB), 3. místo (PDF, 459 kB)

ZDRAVÁ PRAHA 15
Máme za sebou první open air festival Zdravá Praha 15.
Akce, kterou uspořádala Městská část Praha 15 v úterý 15. května 2018, se uskutečnila za podpory MHMP pod záštitou radního Ing. Radka Lacka. Celé odpoledne bylo věnované zdraví a zdravému životnímu stylu. Návštěvníci si mohli zdarma nechat prohlédnout mateřská znaménka a pihy, k dispozici měli i specialistu v oblastní interní medicíny, rehabilitačního lékaře nebo odborníky ze STOBu, kteří se zabývají bojem proti obezitě. Díky spolupráci s Výzkumným ústavem potravinářským se občané seznámili s klíčením luštěnin a studentky z asociace nutričních terapeutů ukázaly dětem i dospělým jak se správně stravovat. Příjemným zpestřením byly ukázky sebeobrany a předání cen vítězům literární soutěže. Pro dobrou náladu přítomným také zazpívala tři písně zpěvačka a vítězka Česko slovenské SuperStar Sabina Křováková.
Fotografie naleznete zde, další fotografie a videa naleznete na našich facebookových stránkách.

PARK V PRAŽSKÉ ULICI
Ve středu 9. května 2018 proběhlo setkání zástupců radnice a architekta městské části s občany u lávka přes železnici v Hostivaři. Přítomní se mohli vyjádřit k navržené studii úprav parku, který lemuje Pražskou ulici. Pokud máte vlastní podněty a návrhy, jak by tento parčík mohl být využíván, zasílejte je prosím architektovi městské části na e-mailovou adresu vladimir.lavrik@praha15.cz. Budoucnost Prahy 15 vytváříme společně. Fotografie naleznete zde.

ZASAĎ STROM, AŤ MÁŠ KYSLÍK NA ZPÍVÁNÍ
Děti ze základní školy Hostivař přišly dnes dopoledne pomoci zasadit stromky v parku u Průseku. Před sázením dětem o stromech a tom, jak by se k nim měli lidé chovat popovídal pan Jiří Vondráček. Při sázení stromků děti doprovázeli písničkáři Jan Řepka a Eliška Sýkorová. Jeden ze stromů pomohli zasadit také zástupci radnice Jitka Kolářová, Milan Ducko a Marcel Pencák.
Jsme rádi, že spolupráce základních škol, spolků a radnice funguje.
Naše poděkování patří žákům 4. C a spolku Zelená Hostivař.
Fotogalerii najdete zde.

PARK PRAŽSKÁ
Srdečně Vás zveme na setkání se zástupci radnice týkající se projednání návrhu projektu parku v Pražské ulici, které se uskuteční ve středu 9. května 2018 od 18 hodin u železniční lávky.
Bližší informace Vám rádi sdělíme na e-mailu marcel.pencak@praha15.cz nebo vladimir.lavrik@praha15.cz.
Pozvánku najdete zde (JPG, 132 kB)

GENEREL BEZMOTOROVÉ DOPRAVY PRAHA 15
Ve středu 11. dubna 2018 proběhlo setkání organizované místostarostou pro dopravu Milanem Duckem, kde byly představeny návrhy na zlepšení cyklistické a pěší dopravy na území Prahy 15. Setkání se zúčastnil také autor generelu Ing. arch. Tomáš Cach. Více informací naleznete zde.

GENEREL BEZMOTOROVÉ DOPRAVY PRAHA 15
Přijďte diskutovat se zástupci ÚMČ Praha 15 o návrhu generelu bezmotorové dopravy. Více informací naleznete zde.

DEN ÚCTY – Výsledky literární soutěže na téma „Úcta ke stáří“
Městská část Praha 15 ve spolupráci s Centrem sociální a ošetřovatelské pomoci vyhlásila v březnu literární soutěž na téma „Úcta ke stáří“. Ve středu 4. dubna 2018 v rámci Dne úcty hlasovali přítomní posluchači o vítězích literární soutěže. Výsledky hlasování a fotografie naleznete zde.

Veřejné čtení - Den úcty
„Dovolujeme si Vás pozvat na veřejné čtení vybraných prací přihlášených v rámci literární soutěže ke Dni úcty. Čtení se uskuteční ve středu 4. dubna v CSOP (Janovská 486, Praha 15). Akce se zúčastní autoři, zástupci radnice a další hosté včetně zpěvačky Sabiny Křovákové, která některé práce přečte.“

Plakát najdete zde (PDF, 185 kB)

Literární soutěž na téma „Úcta ke stáří“
MC Praha 15 vyhlašuje literární soutěž pro žáky II. stupně základních škol, studenty středních škol i dospělé občany z Prahy 15.

Cílem literární soutěže je ukázat, že senioři jsou plnohodnotnými členy společnosti a jejich zkušenosti mají velkou váhu. Zároveň má ukázat seniorům, že mladou generaci i přes její odlišné priority a postoje není potřeba zatracovat.

Podrobné informace naleznete zde (PDF, 368 kB)

Den zdraví podpoří hlavní město Praha
Zastupitelstvo hlavního města Prahy schválilo přidělení účelových neinvestičních prostředků na podporu aktivit pro oblast zdraví a zdravého životního stylu městským částem, jež realizují aktivity místní Agendy 21 v oblasti zdraví a zdravého životního stylu. MČ Praha 15 podala na žádost o podporu prvního ročníku Open Air festivalu Zdravá Praha 15, který se bude konat 15. května 2018 na Veronském náměstí. Hl. m. Praha tento projekt podpoří částkou 182 000 Kč. Snahou městské části bude spojit v jedno prevenci, zábavu a vzdělávání. Buďte u toho s námi.

Parkování na území MČ Praha 15

V rámci místní Agendy 21 připravuje místostarosta pro dopravu Milan Ducko tři setkání s obyvateli MČ Praha 15 na téma parkování. Projednávat se bude nový koncepční materiál: Studie proveditelnosti navýšení parkovacích stání na území MČ Praha 15. Potřebné informace naleznete na plakátu zde (JPG, 191 kB).

Praha 15 zná priority svých občanů

Děkujeme všem občanům, kteří se v průběhu prosince zúčastnili ověření priorit z historicky prvního Diskuzního fóra Zdravé městské části Praha 15, a to prostřednictvím ankety v Hlasateli a na webu městské části. Váš názor je pro nás důležitý a jsme rádi, že Vám záleží na prostředí, v němž žijete. Více se dočtete zde (DOC,23 kB).

Do TOP 9 problémů Městské části Praha 15:
• Zachování hranice lesoparku
• Prodloužení trasy metra A – Nádraží Hostivař – Horní Měcholupy
• NE změnám územního plánu ze zeleně na obytné plochy
• Kolony v ul. Hornoměcholupská a Plk. Mráze + souvislost s přeložkou
• Parkování v rámci novostaveb
• Domov pro seniory v Gercenově ulici
• Bioodpad z domácností (sběr)
• Nedostatek míst v mateřských školách v Hostivaři
• Centrální zdravotní středisko

Proběhlo další zasedání Pracovní skupiny pro MA21 a Zdravou MČ P-15

Více najdete zde.

Pozvánka na zasedání Pracovní skupiny pro místní Agendu 21 a Zdravou městskou část Praha 15

Dovoluji si vás pozvat na jednání, které se uskuteční 15. ledna 2018 od 17.00 hodin v zasedací místnosti č. 707, ÚMČ Praha 15, Boloňská 478/1, Praha 15. Celou pozvánku najdete zde (PDF, 396 kB).

Milan Ducko
předseda Pracovní skupiny pro místní Agendu 21 a Zdravou městskou část Praha 15

 

ANKETA 14 problémů Městské části Praha 15 - Souhlasíte s nimi?

Z důvodu co největší objektivity výběru Desítky problémů MČ Praha 15 máte možnost zapojit se do hlasování i vy!

Vyplňte anketní lístek, který naleznete v prosincovém Hlasateli, na recepci ÚMČ Praha 15, nebo klikněte na uvedený odkaz a vyplňte naší anketu on-line.
 Prosím, označte dva problémy, které upřednostňujete. Termín: 31.12.2017

Máte-li zájem podílet na dalším rozvoji městské části, být informován a zván na veřejná projednání, zanechte nám na sebe kontakt ve vyznačeném poli.

V případě jakýchkoliv dotazů mě můžete kontaktovat na e-mail michaela.mrazkova@praha15.cz
 

13. listopadu proběhlo Diskuzní fórum zdravé městské částí
Více najdete zde.


Přípravy na Diskuzní fórum Zdravé městské části Praha 15 jsou v plném proudu
Jak jsme již avizovali, dne 13. listopadu 2017 proběhne v hostivařské sokolovně diskuzní fórum, jehož cílem je společná diskuze s vedením radnice a vedoucími odborů o problémech, které Vás v naší městské části trápí.
Součástí fóra bude kromě tvorby pocitové mapy také možnost drobného občerstvení nejen v podobě piva z místního pivovaru Hostivar, limonád, kávy a čaje, ale například také chuťovek z bufetu, který je v sokolovně k dispozici. Každý účastník fóra získá modrý slosovatelný lístek do tomboly, růžový na něco na zub a žlutý, aby měl tu chuťovku čím spláchnout.
Těšíme se na Vás!


18. října 2017 proběhlo ustavující zasedání Pracovní skupiny pro MA21 a Zdravou MČ P-15
Milan Ducko, zástupce starosty, jmenoval do funkce jednotlivé členy, požádal je o představení a provedl prezentaci představující místní Agendu a Národní síť Zdravých měst ČR.
 

13. listopadu 2017 proběhne Diskuzní fórum zdravé městské částí
Za necelý měsíc, v pondělí 13. listopadu se bude konat historicky první Diskuzní fórum zdravé městské části. Pojďte s vedením radnice a vedoucími jednotlivých odborů úřadu společně diskutovat o problémech, které Vás v naší městské části trápí.
Těšíme se na vaši účast. Plakát najdete zde (JPG, 230 kB)
 

První zasedání Pracovní skupiny pro místní Agendu 21 a Zdravou městskou část Praha 15
Milan Ducko, předseda Pracovní skupiny pro místní Agendu 21 a Zdravou městskou část Praha 15 si Vás dovoluje pozvat na její ustanovující zasedání, které se uskuteční dne 18. října 2017 od 17.00 hodin v zasedací místnosti č. 707, ÚMČ Praha 15, Boloňská 478/1, Praha 15. Na jednání budou představeni jednotliví členové pracovní skupiny a vymezena její působnost. Dále členové pracovní skupiny vyhodnotí setkání Měcholupská náves, které proběhlo ve středu 13. září v KC Varta. Představen bude také program Diskuzního fóra Zdravé městské části, na které jsou všichni občané zváni.
 

Proběhlo setkání se zástupci radnice na téma  „Úpravy někdejší měcholupské návsi“
Setkání s občany v rámci místní Agendy 21 proběhlo ve středu 13. září 2017 v KC Varta. Téma, jak by měl v budoucnu vypadat rozsáhlý veřejný prostor mezi vlakovou zastávkou Horní Měcholupy a Milánskou ulicí, zaujalo mnoho lidí, kteří přišli diskutovat s radními a architektem Městské části Praha 15. Diskuzi zahájil starosta Milan Wenzl a dále ji vedl zástupce starosty Milan Ducko. Dotazy a náměty se rozšířily i na hřiště u Spolkového domu.
Všem děkujeme za zájem o věc a účast na akci. Fotografie z akce najdete zde.
                                                                           
„Den zdraví získal dotaci v rámci místní Agendy 21“
Zastupitelstvo hl. m. Prahy schválilo dotace pro městské části na podporu projektů místní Agendy 21 v oblasti zdraví a zdravého životního stylu.
Sportovní den pro zdraví a pohyb celé rodiny se uskutečnil v neděli 10. září 2017 od 14 do 18 hodin v rámci Dnů Prahy 15. Více informací naleznete na http://www.praha15.cz/urad/odbory-uradu/kancelar-starosty/dny-prahy-15-2017/.