Volené orgány

Zastupitelstvo, rada, výbory, komise

Zastupitelstvo MČ, Výbory zastupitelstva, Rada MČ, Komise zřízené radou, …

Více

Dávky sociální péče

Žádosti o poskytnutí dávek ze systému sociální péče uplatňují občané u Úřadu práce ČR.

Kontaktní pracoviště Krajské pobočky ÚP pro hl. m. Prahu pro občany ze správního obvodu MČ Praha 15 a 22 se nachází v budově úřadu MČ Praha 15 na adrese Praha 10, Horní Měcholupy, Boloňská 478/1, 1. patro.

Podrobnosti