Volené orgány

Zastupitelstvo, rada, výbory, komise

Zastupitelstvo MČ, Výbory zastupitelstva, Rada MČ, Komise zřízené radou, …

Více

Den jako vymalovaný

Opět je tady měsíc květen a s ním čas každoročního setkání, kdy MČ Praha 15 pod záštitou starosty, pana Ing. Pavla Klegy, společně s Centrem sociální a ošetřovatelské pomoci Praha 15 pořádala Den seniorů.

Podrobnosti