Volené orgány

Zastupitelstvo, rada, výbory, komise

Zastupitelstvo MČ, Výbory zastupitelstva, Rada MČ, Komise zřízené radou, …

Více

Tisk E-mail

Hornomlýnská, o.p.s . - centrum FILIPOVKA

Poskytujeme ambulantní odlehčovací službu rodinám s dětmi se zdravotním postižením ve věku 2–13 let včetně.
Poskytujeme terénní službu osobní asistence dětem se zdravotním postižením ve věku 2–15 let včetně a jejich rodinám z Prahy a Středočeského kraje.

Cílová skupina: Děti se zdravotním postižením a jejich rodiny.

 

Adresa: Hornomlýnská, o.p.s. - centrum FILIPOVKA, Filipova 2013, 148 00 Praha 4 – Chodov
E-mail: info@hornomlynska.cz
Web: www.hornomlynska.cz

Osobní asistence: Mgr. Jitka Citriaková Telefon: 272 657 590, 739 224 792,
E-mail: citriakova@hornomlynska.cz
Odlehčovací služby: Mgr. Lucie Kocarová Telefon: 271 910 328, 733 553 123,
E-mail: kocarova@hornomlynska.cz

Autor článku: oit@praha15.cz Sociální a zdravotní služby