Volené orgány

Zastupitelstvo, rada, výbory, komise

Zastupitelstvo MČ, Výbory zastupitelstva, Rada MČ, Komise zřízené radou, …

Více

Tisk E-mail

Komunitní centrum Motýlek

Komunitní centrum Motýlek
Sdružení na pomoc dětem s handicapy
Adresa: Vlčkova 1067, 198 00 Praha 14- Černý Most,
Telefon: 281 912 081, 775 964 765
E-mail: motylek@motylek.org,
Kontaktní osoba: Mgr. Kateřina Herciková
Web: www.motylek.org


   Poskytujeme odborné služby dětem se zdravotním postižením a jejich rodinám. Klienty jsou děti od 3 do 18 let s různým stupněm mentálního či kombinovaného postižení, diagnózami Downův syndrom, autismus, dětská mozková obrna, apod.
   KC Motýlek nabízí tyto aktivity: canisterapii, muzikoterapii, arteterapii, logopedii, nácvik sebeoslužných dovedností (samostatné oblékání, cestování MHD, nakupování, příprava pokrmů apod.), sportovní klub, klub s prvky dramaterapie, cvičení, plavání a keramiku.
Rodičům nabízíme různé akce, odborné přednášky, svépomocné skupiny.
   Mezi další aktivity KC Motýlek patří projekt Podpora sociálně znevýhodněných rodin (Sanace), Mateřské centrum a Nízkoprahový klub Pacific. Více na www.motylek.org.

Autor článku: oit@praha15.cz Sociální a zdravotní služby