Volené orgány

Zastupitelstvo, rada, výbory, komise

Zastupitelstvo MČ, Výbory zastupitelstva, Rada MČ, Komise zřízené radou, …

Více

Souhrn opatření městské části Praha 15

Městská část Praha 15 svými postupnými kroky a dle vývoje přijala tato opatření, doporučení a návrhy proti šíření koronaviru SARS-CoV-2 (COVID-19):

 • poskytnutí roušek pro CSOP a seniory - průběžně dle dostupnosti
 • aktivace krizového štábu a bezpečnostní rady MČ Praha 15
 • doporučení k uzavření mateřských škol zřizovaných MČ Praha 15 od 16. 3. 2020 do odvolání
 • doporučení ohledně pedagogických a nepedagogických pracovníků, provozu školní družiny a jídelny
 • zajištění zrušení plánované odstávky vodovodu ve spolupráci se společností Pražské vodovody a kanalizace, a.s. 
 • organizační a hygienická opatření na úřadě MČ Praha 15
 • příprava na zajištění dětských skupin dle rozhodnutí Vlády ČR ve spolupráci s hl. m. Praha
 • přerušení provozu tzv. Spolkového domu Varta - provoz Spolkového domu obnoven od 30.4.
 • uzavření hřišť a dalších sportovišť ve správě MČ Praha 15 - sportovní hřiště znovu otevřeny 9.4.
 • zahájení činnosti operativní skupiny pro:
     * zásobování hygienickým materiálem (CSOP, SOJ, hasiči, zaměstnanci vč. příspěvkových organizací) 
       probíhá průběžně
     * distribuci dezinfekčního gelu na ruce občanům - probíhá
     * pomoc seniorům, handicapovaným a osamělým osobám (nákupy, rozvoz stravování, ....ap.) - probíhá průběžně
     * koordinaci dobrovolníků
 • zrušení valorizace nájemného u bytů a nebytových prostor v objektech ve svěřené správě MČ Praha 15
 • spuštění centrálních linek pomoci od 23.3.2020  (tel. 281 003 707, tel.: 607 044 932) MČ Praha 15 (PO - PÁ od 8.00 do 12.00 hod.) 
 • dezinfekce vnitřních prostor v objektech ve svěřené správě městské části - probíhá
 • proběhla dezinfekce herních prvků na všech dětských hřištích a oddechových místech, které jsou ve správě městské části
 • intenzivní informovanost prostřednictvím aplikace Mobilního rozhlasu Prahy 15, SMS zpráv, .... apod.


Aktualizované informace z městské části a hlavního města Prahy

07. 4. 2020       DEZINFEKCE VŠECH 40 DĚTSKÝCH HŘIŠŤ / ODDECHOVÝCH MÍST A OTEVŘENÍ SPORTOVNÍCH HŘIŠŤ (aktualizováno 9.4.)
07. 4. 2020       NA CZECHPOINT KONČÍ OMEZENÍ ÚŘEDNÍCH HODIN
07. 4. 2020       DISTRIBUCE DEZIFENKČNÍHO PŘÍPRAVKU NA RUCE
01. 4. 2020       DISTRIBUCE DEZIFENKČNÍHO PŘÍPRAVKU DO SVJ A BD
27. 3. 2020       KE ZPŮSOBŮM DISTRIBUCE OCHRANNÝCH PROSTŘEDKŮ
25. 3. 2020       AKTUÁLNÍ KROKY VEDENÍ MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 15 KE ZMÍRNĚNÍ DOPADU KRIZE ..
25. 3. 2020       SDĚLENÍ K ČINNOSTI MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 15
24. 3. 2020       JAK POMOCI NAŠIM DĚTEM ROZUMĚT TOMU, CO SE DĚJE S COVID-19 (PDF, 1.07 kB)
23. 3. 2020       INFORMAČNÍ LETÁK PRO SENIORY A ZDRAVOTNĚ ZNEVÝHODNĚNÉ OSOBY (PDF, 41 kB)
                                               
17. 3. 2020       ŽÁDOST A OZNÁMENÍ - K VYŘIZOVÁNÍ ZÁLEŽITOSTÍ NA ÚŘADĚ MČ PRAHA 15
16. 3. 2020       ZAHÁJEN PROVOZ PORTÁLU http://www.ucime.online/ a INTERNETOVÉHO Rádia Ámos,
16. 3. 2020       POKYN HMP PRO VYHRAZOVÁNÍ STÁNÍ PRO VOZIDLA IZS, ...
16. 3. 2020       K OMEZENÍ KONÁNÍ SŇATKŮ – MHMP, MVČR
16. 3. 2020       ÚPRAVA ÚŘEDNÍCH HODIN MAGISTRÁTU HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY
16. 3. 2020       PROVOZ ORDINACÍ POLIKLINIKY GOLFOVÁ - HOSTIVAŘ
16. 3. 2020       PROVOZNÍ OPATŘENÍ ÚŘADU MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 15
14. 3  2020       ŽIVOT 90 OTEVÍRÁ KOORDINAČNÍ CENTRUM PRO SENIORY
14. 3. 2020       KRIZOVÁ LINKA PRO SENIORY NAD 65 LET – NONSTOP TEL.: 800 160 166
13. 3. 2020       UZAVŘENÍ mateřských škol zřizovaných MČ Praha 15 od 16. 3. 2020 do ODVOLÁNÍ!

 

MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ - zákaz akcí s účastí nad 100 osob

Ministerstvo zdravotnictví jako správní úřad příslušný podle § 80 odst. 1 písm. g) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 258/2000 Sb.“), nařizuje postupem podle § 69 odst. 1 písm. i) a odst. 2 zákona č. 258/2000 Sb. k ochraně obyvatelstva a prevenci nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem SARS-CoV-2 toto mimořádné opatření:

I.

Zakazují se s účinností ode dne 10. března 2020 od 18:00 hod. divadelní, hudební, filmová a další umělecká představení, sportovní, kulturní, náboženské, spolkové, taneční, tradiční a jim podobné akce a jiná shromáždění, výstavy, slavnosti, poutě, ochutnávky, trhy a veletrhy, a to jak veřejné, tak soukromé, s účastí přesahující ve stejný čas 100 osob, a to do odvolání tohoto mimořádného opatření.

Tento zákaz se nevztahuje na schůze, zasedání a podobné akce ústavních orgánů, orgánů veřejné moci, soudů a jiných veřejných nebo soukromých osob (např. valná hromada akciové společnosti), které se konají na základě zákona.

II.

Toto mimořádné opatření nabývá platnosti dnem jeho vydání.

Podrobnosti

TZ PVK: Přenos koronaviru pitnou vodou nehrozí

Pražané se nemusejí obávat používat pitnou vodu z kohoutku k pití i k běžné hygieně. Voda pro hlavní město splňuje všechny parametry dané pro pitnou vodu a je pod stálým dohledem. „Pravděpodobnost šíření koronaviru pitnou vodou se blíží nule,“ zdůraznil generální ředitel Pražských vodovodů a kanalizací Petr Mrkos.

Podrobnosti