Volené orgány

Zastupitelstvo, rada, výbory, komise

Zastupitelstvo MČ, Výbory zastupitelstva, Rada MČ, Komise zřízené radou, …

Více

Tisk E-mail

Distribuce dezinfekčního přípravku na ruce

Vážení občané,

v uplynulých pěti dnech proběhly první distribuce dezinfekčního přípravku na ruce pro část rodin z bytových domů z Hostivaře a Horních Měcholup. Cílem je postupně zásobit alespoň malým množstvím tohoto přípravku všechny, kteří o něj zájem projevili, či ještě projeví, včetně rodinných domů.

Rozvoz, resp. možnost vyzvednutí kanystrů na distribučním místě, byly zatím jediné rychlé způsoby, jak dezinfekční přípravek na ruce na tak velké městské části, jako je ta naše (34 tis. obyvatel), poskytnout i občanům. Malá balení ani obaly nejsou na trhu k dispozici, a pokud ano, pak s dodacími lhůtami, které jsou dlouhé.

Dezinfekční prostředky centrálně přidělované městské části pro potřeby úřadu a příspěvkových organizací se tak snažíme distribuovat i mezi Vás, občany. Limitováni jsme nemožností zavézt přípravek všem najednou a nedostatkem požadovaného množství (dodávky přípravku přicházejí postupně), ale i kanystrů.

Dalším důvodem postupné distribuce je i snaha o omezení dlouhých časových úseků výdeje a zamezení mnohočetných expozic dobrovolníků, v našem případě zejména místních dobrovolných hasičů. Proto distribuujeme po lokalitách tak, aby jejich výjezd, případně výdej, byl omezen na max. 2 hodiny.

Předpokladem také bylo, že občané skleněné uzavíratelné nádoby doma mohou mít a že způsob distribuce přípravku v domě lze provést bez kontaktu mnoha osob.

Občasné připomínky zástupců společenství v bytových domech, že některé malé městské části volily rozvoz a rozlévání pro malé množství rodin, vyplývá z malé velikosti jejich území a charakteru převážné zástavby rodinných domů. Velké městské části v Praze cílenou distribuci tak, aby se postupně na každou rodinu dostalo, pokud víme, kromě nás, neprovádějí.

Operativní skupina krizového štábu Prahy 15

Autor článku: oit@praha15.cz Koronavir

Soubory ke stažení

Bezpečnostní list AntiCOVID

Velikost souboru: 321,13kB

formát PDF

Soubor ke stažení Nové okno