Volené orgány

Zastupitelstvo, rada, výbory, komise

Zastupitelstvo MČ, Výbory zastupitelstva, Rada MČ, Komise zřízené radou, …

Více

Tisk E-mail

Rozvoz dezinfekčního přípravku na ruce pro občany MČ Praha 15 a informace o provedených dezinfekcích vnitřních prostor

Vážení občané,

v uplynulých dvou týdnech dnech probíhala distribuce dezinfekčního přípravku na ruce pečovatelským domům, zdravotnickým zařízením, personálu dalších příspěvkových organizací, bytovým a rodinným domům na území Prahy 15. Tento týden, tj. zítra a v pátek proběhnou jeho další závozy, které znovu provedou naši dobrovolní hasiči s pomocí jejich vozidel.

Zítra, tj. ve čtvrtek 16. 4. bude alespoň minimální množství dezinfekčního prostředku na ruce (lahvičky 0,25 l) rozváženo občanům v rodinných domech v Horních Měcholupech, a to v časovém rozmezí od 17 hod. do 19 hod. Hasiči dají vědět o své přítomnosti v ulici. Prosíme, neshlukujte se okolo vozidla, lahvičky budou rozdávány dům od domu.

Na pátek 17. 4. je plánován rozvoz dezinfekčního prostředku na ruce občanům v bytových domech na sídlišti Košík, a to v časovém rozmezí od 17,30 hod. do 19 hod. Zástupci společenství bytových domů, kteří o gel projevili zájem, budou předem informováni e-mailem.

Rodiny v bytových domech ve správě městské části budou dezinfekčním prostředkem zásobeni individuálně jiným způsobem (přímo, přes správce, apod.) v příštích 7 dnech.

Další distribuce, pro rodinné domy v Hostivaři, je plánována na příští týden, to podle závozu menších balení od jejich dodavatele.

Současně byla provedena polymerová dezinfekce DPS Janovská, poliklinik Golfová, Tenisová, bytových domů ve svěřené správě MČ Praha 15, jejíž účinnost je 21 dní. Počítáno je, že po uplynutí doby účinnosti bude zopakována. Rovněž na dětských hřištích byla provedena dezinfekce odbornou firmou.

Děkujeme za trpělivost, věc je limitována dostupností dezinfekčních prostředků a technicky i logisticky náročná.

 

Operativní skupina krizového štábu Prahy 15

 

Autor článku: oit@praha15.cz Koronavir