Volené orgány

Zastupitelstvo, rada, výbory, komise

Zastupitelstvo MČ, Výbory zastupitelstva, Rada MČ, Komise zřízené radou, …

Více

Tisk E-mail

Záplavová území v okolí Botiče při Q 100

Upřesnění: Q 05 = 18 m3/s označení zátopové čáry = zelená
Q 50 = 48,9 m3/s označení zátopové čáry = modrá
Q 100 = 60,3 m3/s označení zátopové čáry = červená

 

Autor článku: oit@praha15.cz Povodňové situace - záplavová území