Volené orgány

Zastupitelstvo, rada, výbory, komise

Zastupitelstvo MČ, Výbory zastupitelstva, Rada MČ, Komise zřízené radou, …

Více

Kancelář starosty

Odbor kanceláře starosty

- Obstarává záležitosti spojené s úřední činností starosty a jeho zástupců
- Eviduje a vyřizuje korespondenci a další písemnosti
- Organizuje a zabezpečuje schůzky a jednání
- Technicky zajišťuje pracovní program starosty a jeho zástupců
- Administrativně, organizačně a technicky zabezpečuje přípravu a průběh zasedání ZMČ a jednání RMČ
  včetně jejich poradních a iniciativních orgánů, zpracovává výsledná usnesení ZMČ a RMČ, zajišťuje jejich
  zveřejnění, vede evidence související s výkonem činnosti ZMČ a RMČ, sleduje plnění termínů úkolů
- Poskytuje informace médiím a zajišťuje styk s veřejností
- Připravuje a zajišťuje významné akce typu vítání občánků, gratulace jubilantům,
  oslavy výročních svateb, čestné občanství, zahájení a ukončení školního roku apod.
- Podílí se na redakční činnosti měsíčníku Hlasatel
- Vede Kroniku MČ Praha 15, archivuje materiály s ní spojené
- Propaguje dění v městské části a podílí se na jejich kulturních aktivitách
- Zajišťuje výkon činnosti v oblasti územního rozvoje a plánování
- Provádí kompletní audit investičních záměrů, veřejných zakázek, platných smluv
  a hospodaření příspěvkových organizací MČ Praha 15
- Vykonává vnitřní kontrolu v rámci úřadu dle pokynů starosty a tajemníka

Advent 2015 v Praze 15

29.11. Prostranství ul. Chudenická, Hostivař, 6.12. Veronské náměstí, 13.12. parčík - ul. Plukovníka Mráze, 20.12. Kostel sv. Jana Křtitele

Podrobnosti

Dopravní hřiště bude 28.10.2015 otevřeno

Na základě požadavků rodičů Městská část  Praha 15 sděluje, že zítra dne 28.10.2015 bude pro veřejnosti otevřeno Dopravní hřiště v areálu ZŠ Veronské náměstí v rozsahu od 09:00-12:00  a 14:00-18:00 hodin.

Podrobnosti


Formuláře ke stažení

    Souhlas se zveřejněním osobních údajů

    Velikost souboru: 586,33kB, formát DOCX

    Soubor ke stažení
Příjmení a jméno Funkce Kancelář Tel / Email
kancelář starosty
Wenzl Milan starosta 516 281 003 516
Milan.Wenzl@praha15.cz
Bílek Václav místostarosta 512 281 003 512
Vaclav.Bilek@praha15.cz
Mgr. Kolářová Jitka místostarostka 412 281 003 414
Jitka.Kolarova@praha15.cz
Frauenterka Michal místostarosta 312 281 003 312
Michal.Frauenterka@praha15.cz
Fischer Michal místostarosta 416 281 003 416
Michal.Fischer@praha15.cz
Ing. Neumann Petr místostarosta 316 281 003 316
Petr.Neumann@praha15.cz
Nejedlíková Pavlína pověřená vedením KS 514 281 003 517
Pavlina.Nejedlikova@praha15.cz
Kraus Michal řidič 37 281 003 196
Ing. Doudová Martina kontrolor 208 281 003 208
Martina.Doudova@praha15.cz
Ing. Bucková Pavla kontrolor 208 281 003 268
Pavla.Buckova@praha15.cz
Ing. Benešová Dana Ph.D. redaktorka 522 281 003 582
Dana.Benesova@praha15.cz
Rathausová Kateřina asistentka starosty 514 281 003 514
Katerina.Rathausova@praha15.cz
Ing. Klega Pavel neuvolněný radní 523 281 003 523
pavel.klega@praha15.cz
oddělení volených orgánů
Prinzová Lucie předsedkyně výboru 527 281 003 527
Lucie.Prinzova@praha15.cz
Pešek Pavel předseda výboru 526 281 003 526
Pesek.Pavel@praha15.cz
Zdeňková Marie vedoucí oddělení - kronikářka 418 281 003 418
Marie.Zdenkova@praha15.cz
Skrčená Karolína asistentka místostarosty 514 281 003 513
Karolina.Skrcena@praha15.cz
Špronglová Jitka DiS asistentka místostarosty 314 281 003 312
Jitka.Spronglova@praha15.cz
Jechoutková Dana asistentka místostarosty 416 281 003 416
Dana.Jechoutkova@praha15.cz
Mgr. Doležalová Jana asistentka místostarosty 314 281 003 316
Jana.Dolezalova@praha15.cz
Klimendová Elena asistentka místostarostky 416 281 003 412
Elena.Klimendova@praha15.cz
Kroupová Ludmila referent KS 418 281 003 478
Ludmila.Kroupova@praha15.cz
Piačková Oldřiška referent KS 420 281 003 420
Oldriska.Piackova@praha15.cz