Volené orgány

Zastupitelstvo, rada, výbory, komise

Zastupitelstvo MČ, Výbory zastupitelstva, Rada MČ, Komise zřízené radou, …

Více

Kancelář starosty

Odbor kanceláře starosty

- Obstarává záležitosti spojené s úřední činností starosty a jeho zástupců
- Eviduje a vyřizuje korespondenci a další písemnosti
- Organizuje a zabezpečuje schůzky a jednání
- Technicky zajišťuje pracovní program starosty a jeho zástupců
- Administrativně, organizačně a technicky zabezpečuje přípravu a průběh zasedání ZMČ a jednání RMČ
  včetně jejich poradních a iniciativních orgánů, zpracovává výsledná usnesení ZMČ a RMČ, zajišťuje jejich
  zveřejnění, vede evidence související s výkonem činnosti ZMČ a RMČ, sleduje plnění termínů úkolů
- Poskytuje informace médiím a zajišťuje styk s veřejností
- Připravuje a zajišťuje významné akce typu vítání občánků, gratulace jubilantům,
  oslavy výročních svateb, čestné občanství, zahájení a ukončení školního roku apod.
- Podílí se na redakční činnosti měsíčníku Hlasatel
- Vede Kroniku MČ Praha 15, archivuje materiály s ní spojené
- Propaguje dění v městské části a podílí se na jejich kulturních aktivitách
- Zajišťuje výkon činnosti v oblasti územního rozvoje a plánování
- Provádí kompletní audit investičních záměrů, veřejných zakázek, platných smluv
  a hospodaření příspěvkových organizací MČ Praha 15
- Vykonává vnitřní kontrolu v rámci úřadu dle pokynů starosty a tajemníka

ZAŽIJTE MĚSTO JINAK!

Přineste si oběd / večeři a zabydlete s námi na jeden den Kozinovo náměstí – celý den bude rozpálený gril a zázemí pro posezení a konzumaci. Přijeďte na kolech, koloběžkách a odrážedlech – může se jezdit po Kozinově ulici bez aut. Upečte něco dobrého a přineste to všem ochutnat – sousedský piknik a výměna receptů. Bazar knih, CD a hraček – přijďte si je vyměnit nebo jen tak darovat. Celodenní zábava pro Vaše děti – herna pro nejmenší, klauni, hry v přírodě, naučná stezka, tvořivé dílny, turnaj ve stolním hokeji, malování na obličej a další. Celý den otevřený hostivařský kostel a dvě jeho komentované prohlídky...

Podrobnosti

Den Prahy 15

V neděli 8. září 2013 od 13 hodin se na hřišti SK Horní Měcholupy koná Den Prahy 15...

Podrobnosti

Hurá na prázdniny

Městská část Praha 15 Vás zve na akci s názvem Hurá na prázdniny. Sportovní odpoledne pro všechny, kteří se rádi baví a sportují.

Podrobnosti


Formuláře ke stažení

    Souhlas se zveřejněním osobních údajů

    Velikost souboru: 586,33kB, formát DOCX

    Soubor ke stažení
Příjmení a jméno Funkce Kancelář Tel / Email
kancelář starosty
Wenzl Milan starosta 516 281 003 516
Milan.Wenzl@praha15.cz
Bílek Václav místostarosta 512 281 003 512
Vaclav.Bilek@praha15.cz
Mgr. Kolářová Jitka místostarostka 412 281 003 414
Jitka.Kolarova@praha15.cz
Frauenterka Michal místostarosta 312 281 003 312
Michal.Frauenterka@praha15.cz
Fischer Michal místostarosta 416 281 003 416
Michal.Fischer@praha15.cz
Ing. Neumann Petr místostarosta 316 281 003 316
Petr.Neumann@praha15.cz
Nejedlíková Pavlína pověřená vedením KS 514 281 003 517
Pavlina.Nejedlikova@praha15.cz
Kraus Michal řidič 37 281 003 196
Ing. Doudová Martina kontrolor 208 281 003 208
Martina.Doudova@praha15.cz
Ing. Bucková Pavla kontrolor 208 281 003 268
Pavla.Buckova@praha15.cz
Ing. Benešová Dana Ph.D. redaktorka 522 281 003 582
Dana.Benesova@praha15.cz
Ing. Procházka Michal interní auditor 204 281 003 204
Michal.Prochazka@praha15.cz
Rathausová Kateřina asistentka starosty 514 281 003 514
Katerina.Rathausova@praha15.cz
Ing. Klega Pavel neuvolněný radní 523 281 003 523
pavel.klega@praha15.cz
oddělení volených orgánů
Prinzová Lucie předsedkyně výboru 527 281 003 527
Lucie.Prinzova@praha15.cz
Pešek Pavel předseda výboru 526 281 003 526
Pesek.Pavel@praha15.cz
Zdeňková Marie vedoucí oddělení - kronikářka 418 281 003 418
Marie.Zdenkova@praha15.cz
Skrčená Karolína asistentka místostarosty 514 281 003 513
Karolina.Skrcena@praha15.cz
Špronglová Jitka DiS asistentka místostarosty 314 281 003 312
Jitka.Spronglova@praha15.cz
Jechoutková Dana asistentka místostarosty 416 281 003 416
Dana.Jechoutkova@praha15.cz
Mgr. Doležalová Jana asistentka místostarosty 314 281 003 316
Jana.Dolezalova@praha15.cz
Klimendová Elena asistentka místostarostky 416 281 003 412
Elena.Klimendova@praha15.cz
Kroupová Ludmila referent KS 418 281 003 478
Ludmila.Kroupova@praha15.cz
Piačková Oldřiška referent KS 420 281 003 420
Oldriska.Piackova@praha15.cz