Volené orgány

Zastupitelstvo, rada, výbory, komise

Zastupitelstvo MČ, Výbory zastupitelstva, Rada MČ, Komise zřízené radou, …

Více

Tisk E-mail

Třetí advent

Třetí ADVENTNÍ NEDĚLE a třetí vánoční stromek rozsvícen v parčíku při ulici Plk. Mráze. Opět jsme začali zahajovací fanfárou se skupinou MIKULÁŠOVÉ, zatančila skupina Calipso a In Dance, zazpívala Naďa Válová, rodina Melenova a zahráli Knokauti. Ze škol dorazily děti z Hornoměcholupské a Křimické a z MŠ Trhanovské náměstí a MŠ Horolezecká. Mnozí si vyzkoušeli vykovat nějaký předmět ve středověké kovárně, zahřáli se teplým vánočním nápojem a koupili nějaké dobroty na malém tržíku, který vznikl nedaleko.

Fotogalerii najdete zde.

Autor článku: oit@praha15.cz Advent - 2016