Volené orgány

Zastupitelstvo, rada, výbory, komise

Zastupitelstvo MČ, Výbory zastupitelstva, Rada MČ, Komise zřízené radou, …

Více

Tisk E-mail

CSOP Prahy 15 zajišťuje dovoz obědů, nákupů včetně nápojů

V současných extrémních teplotách terénní pečovatelská služba CSOP Prahy 15 zajišťuje dovoz obědů, nákupů včetně nápojů. Pečovatelská služba je určena osobám, kteří mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, a rodinám s dětmi, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby. Veškeré informace o zajištění služby Vám rádi zodpovíme. Kontaktujete koordinátorku pečovatelské služby na tel. čísle 725 927 131 nebo sociální pracovnici na tel. čísle 724 379 218.

Autor článku: oit@praha15.cz Kancelář starosty