Volené orgány

Zastupitelstvo, rada, výbory, komise

Zastupitelstvo MČ, Výbory zastupitelstva, Rada MČ, Komise zřízené radou, …

Více

Tisk E-mail

Dětské kluziště dokončeno

Dne 27. března od 16 hodin bude otevřeno ke zkušebnímu provozu dětské kluziště u základní školy Veronské náměstí, které slavnostně zahájí svou první jízdou krasobruslaři od dětí až po dospělé závodníky z USK Praha. Po ukončení slavnostního zahájení bude kluziště otevřené pro veřejnost a také bude možnost individuální výuky pro zájemce z řad dětí i dospělých trenérkou krasobruslení. Brusle s sebou!

Autor článku: oit@praha15.cz Kancelář starosty