Volené orgány

Zastupitelstvo, rada, výbory, komise

Zastupitelstvo MČ, Výbory zastupitelstva, Rada MČ, Komise zřízené radou, …

Více

Tisk E-mail

Dopravní snídaně s BESIPEM

Na téma problematiky Pražského okruhu – stavby 511, Hostivařské spojky a kritických přechodových míst v naší městské části pohovořil pan starosta Milan Wenzl na společné „Dopravní snídani s BESIPEM“ konané dne 1.12.2016.

Navrhl konání další snídaně se starosty jihovýchodní části Prahy s tímto tématem.

Setkání s odborníky zabývajícími se problematikou bezpečnosti pozemních komunikací se zúčastnili i další zástupci MČ Praha 15. Hlavním tématem byly rizikové železniční přejezdy a místa, u nichž je nebezpečným vlivem pevná překážka v blízkosti komunikace.

Autor článku: oit@praha15.cz Kancelář starosty