Volené orgány

Zastupitelstvo, rada, výbory, komise

Zastupitelstvo MČ, Výbory zastupitelstva, Rada MČ, Komise zřízené radou, …

Více

Tisk E-mail

Návrh Generelu bezmotorové dopravy na území MČ Praha 15

Návrh bude projednán na veřejném setkání dne 11.4 od 17:30 v KC Varta.

Generel najdete zde (PDF, 4.46 MB).
Mapové podklady ke generelu najdete zde (PDF, 4.86 MB).

Autor článku: oit@praha15.cz Kancelář starosty