Volené orgány

Zastupitelstvo, rada, výbory, komise

Zastupitelstvo MČ, Výbory zastupitelstva, Rada MČ, Komise zřízené radou, …

Více

Tisk E-mail

Oceňování životních jubileí občanů MČ Praha 15 v roce 2017

Vážení jubilanti,

dne 1.7.2016 nabyla účinnosti novela zákona o hlavním městě Praze č. 106/2016 Sb., která kromě jiného zavádí nové ustanovení § 10a. Podle tohoto ustanovení mohou hlavní město Praha a městské části ocenit významné životní události svých občanů. Na základě tohoto výslovného oprávnění mohou obce nově pro tyto účely čerpat příslušné údaje ze základního registru obyvatel a z informačního systému evidence obyvatel, a to v rozsahu stanoveném § 119b zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, v platném znění.  Z toho důvodu již není nutný aktivní přístup ze strany oslavenců.

Jsme velice rádi, že byly vyslyšeny připomínky ze stran vedení obcí a měst a došlo k této změně.

Na základě této novely budeme od ledna 2017 sami generovat sestavy jubilantů, jejichž výročí bude 75, 80, 85, 90 a více let.

Případné další dotazy zodpoví referentka odboru kanceláře starosty paní Dana Jechoutková, tel. 281003416.

Autor článku: oit@praha15.cz Jubilanti