Volené orgány

Zastupitelstvo, rada, výbory, komise

Zastupitelstvo MČ, Výbory zastupitelstva, Rada MČ, Komise zřízené radou, …

Více

Tisk E-mail

Změny v blahopřání seniorům v roce 2015

V souvislosti s účinností zákona o základních registrech došlo ke zpřísnění a omezení využívání osobních údajů. Z toho důvodu již úředníci sami nebudou moci navštěvovat občany s gratulací k jubileu.

Vedení Městské části Praha 15 má však velký zájem pokračovat v této dlouholeté tradici blahopřát svým občanům, kteří dosáhli významného životního jubilea.

Z toho důvodu bude nutný aktivní přístup ze strany oslavenců či jejich příbuzných, kteří mají zájem o blahopřání. Stačí pouze vyplnit příslušný dokument, který naleznete na webových stránkách městské části www.praha15.cz  v sekci jubilanti nebo případně v informacích Úřadu městské části Praha 15. Vyplněný tiskopis můžete doručit osobně na Úřad městské části Praha 15 nebo poštou na adresu ÚMČ Praha 15, kancelář starosty, Boloňská 478/1, 109 00  Praha 10.

Je nám líto, že k projevení úcty občanům musíme volit tuto cestu a zároveň se těšíme na všechny občany, kteří i přes tuto komplikaci projeví zájem o setkání.

Případné další dotazy vám zodpoví referentka odboru kanceláře starosty paní Dana Jechoutková.

Autor článku: oit@praha15.cz Jubilanti