Volené orgány

Zastupitelstvo, rada, výbory, komise

Zastupitelstvo MČ, Výbory zastupitelstva, Rada MČ, Komise zřízené radou, …

Více

Tisk E-mail

Kácení napadených stromů v ulici U břehu

V lokalitě od ulice U Břehu směrem ke hrázi v Hostivařském lesoparku se do konce tohoto týdne odstraňují napadené stromy kůrovcem. Tyto stromy je třeba včas z lesa odstranit. Prevence a ochrana před působením škodlivých činitelů je jednou ze zákonných požadavků na vlastníky lesa.

Úsek je označen páskami a tím je omezena průchodnost pro bezpečnost návštěvníků v celé této části. Prosíme všechny, aby dbali zvýšené pozornosti při pohybu v této lokalitě. Děkujeme za pochopení.

Autor článku: oit@praha15.cz Kancelář starosty