Volené orgány

Zastupitelstvo, rada, výbory, komise

Zastupitelstvo MČ, Výbory zastupitelstva, Rada MČ, Komise zřízené radou, …

Více

Tisk E-mail

Magistrátní grant pro životní prostředí

Rada hl. m. Prahy schválila vyhlášení grantového programu určeného na projekty ke zlepšení stavu životního prostředí hlavního města pro rok 2017. Celková vyčleněná částka na tyto granty činí 20 milionů korun.

Cílem vyhlášení grantů v oblasti životního prostředí je aktivní zapojení co nejširšího spektra občanských aktivit, spolků a jiných organizací do problematiky životního prostředí v hlavním městě Praze.

Díky těmto grantům město umožní zapojení občanských aktivit a spolků. Jen bych ráda všem zájemcům připomněla, že je musí na město doručit do 20. prosince 2016,“ upřesnila radní hl. m. Prahy Jana Plamínková.

Tematických oblastí je pro příští rok šest – Veřejná zeleň, Zelené učebny (školní zahrady a dvory), Ochrana přírody, Ekologická výchova, Výukové a vzdělávací programy pro školy a Specifické projekty. Vzhledem k rozmanitosti problematiky je zvoleno vypsání konkrétních tematických oblastí v kombinaci s možností podání projektů, které dávají žadatelům možnost realizace různých nápadů a činností vedoucích ke zlepšení stavu životního prostředí v hl. m. Praze.

Žádosti je možné poslat doporučeně od 12. do 20. prosince 2016, lze je také přímo podat na hlavní podatelně Magistrátu hl. m. Prahy v budově Nové radnice na Mariánském náměstí nebo ve Škodově paláci v Jungmannově ulici, a to od 12. do 20. prosince 2016.

Harmonogram, podmínky a formulář k žádosti o grant naleznete v příloze č. 1 a 2 usnesení Rady hl. m. Prahy na stránce http://zastupitelstvo.praha.eu/ina2014/tedusndetail.aspx?id=382612

Autor článku: oit@praha15.cz Kancelář starosty