Volené orgány

Zastupitelstvo, rada, výbory, komise

Zastupitelstvo MČ, Výbory zastupitelstva, Rada MČ, Komise zřízené radou, …

Více

Tisk E-mail

Mimořádná nabídka studia jazyků za poloviční kurzovné pro příjemce státní sociální pomoci

Praha, srpen 2015

        Jazyková Akademie Linda Praha vychází vstříc lidem, kteří se ocitli v sociální nouzi a nemohou si dovolit zaplatit plné kurzovné za jazykový kurz. Vyhlašujeme proto nabídku 50 míst v podzimních pololetních jazykových kurzech za poloviční kurzovné pro příjemce státní sociální pomoci.

Učebny naší IQ a Jazykové Akademie Linda se nachází u stanic metra C Háje a Vyšehrad.

Z námi vyučovaných jazyků doporučuji zvolit angličtinu a němčinu jako jazyky nejvíce poptávané na trhu práce.

Mnoho zdaru ve studiu jazyka Vám přeje Váš,

Ing. Milan Krček, MBA
ředitel, IQ a Jazyková Akademie Linda

Kupeckého 842/4, 149 00 Praha 4, Háje
Telefon (pevná linka): 272 195 831
Mobil: 728 282 285
Internet: www.skolalinda.cz
E-mail: skolalinda@skolalinda.cz
Facebook: Jazyková akademie Linda

Autor článku: oit@praha15.cz Kancelář starosty