Volené orgány

Zastupitelstvo, rada, výbory, komise

Zastupitelstvo MČ, Výbory zastupitelstva, Rada MČ, Komise zřízené radou, …

Více

Tisk E-mail

Mobilní obchodní kancelář Pražské plynárenské, a.s.

Termíny přistavení:

Dne Od Do
7.1.2016 8:00 11:00
18.2.2016 12:00 14:30
21.3.2016 10:30 13:30
21.4.2016 12:00 14:30
25.5.2016 14:30 17:00
28.6.2016 8:00 11:00

 

Mobilní kancelář bude umístěna v dodávkovém automobilu Fiat Ducato, označeném logem Pražské plynárenské, a.s., zaparkovaném u úřadu MČ Praha 15, Boloňská 478/1. 

Pražská plynárenská, a.s. ve spolupráci s dceřinou společností  Měření dodávek plynu, a.s. a úřadem MČ Praha 15  nabízí  odběratelům zemního plynu novou službu - tzv. „mobilní obchodní kancelář“, jejímž prostřednictvím si stávající i potenciální zákazníci Pražské plynárenské, a.s. mohou vyřídit záležitosti, související s odběrem zemního plynu bez návštěvy kontaktních míst v Praze 2 a 4.

Mobilní kancelář poskytuje zejména následující služby:

  • zahájení, převod a ukončení odběru zemního plynu
  • změny smluvního vztahu (způsobu placení, zasílací adresy, jména atd.)
  • převzetí reklamace
  • výměna, kontrola a zaplombování plynoměru
  • informace k otázkám, souvisejícím s dodávkami zemního plynu
  • tiskopisy a informační brožury

Služeb mobilní kanceláře mohou využít i občané přilehlých obcí a částí Prahy.

Bližší informace na telefonních číslech  267175366 a 267175202,  www.ppas.cz

Autor článku: oit@praha15.cz Kancelář starosty