Volené orgány

Zastupitelstvo, rada, výbory, komise

Zastupitelstvo MČ, Výbory zastupitelstva, Rada MČ, Komise zřízené radou, …

Více

Tisk E-mail

Nařízení Hygienické stanice hl. m. Prahy

K prevenci vzniku a šíření onemocnění virovou hepatitidou A u vnímavé části populace v souvislosti s kontaminací pitné vody v níže uvedené oblasti Prahy 6, Hygienická stanice hlavního města Prahy postupem podle § 85 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon"), ve spojení s § 69 odst. 1 písm. g) zákona, na základě povolení hlavního hygienika CR, vydaného na základě ustanovení § 82 odst. 2 a § 80 odst. 1 písm. i) zákona, stanoví toto


mimořádné opatření při epidemii a nebezpečí jejího vzniku:


Fyzické osoby ve věku 1-15 let, které v době od 22. 5. do 24. 5. 2015 pobývaly v objektech a zřízeních umístěných v ulicích:


Albánská, Antonína Čermáka, Bachmačské náměstí, Banskobystrická, Bechyňova, Bílá, Božkova, Bubenečská, Buzulucká, Ceskomalínská, Čínská, Cs. armády, Dejvická, dr. Zikmunda Wintra, Eliášova, Evropská, Flemingovo náměstí, Generála Píky, Goetheho, Gotthardská, Gymnasijní, Heineho, Charlese de Gaulla, Chittussiho, Jaselská, Jednořadá, Jilemnického, Juárezova, Jugoslávských partyzánů, K Starému Bubenči, Kadeřávkovská, Kafkova, Kolejní, Kotěrova, Koulova, Krupkovo náměstí, Kyjevská, Lotyšská, Maďarská, Mařákova, Milady Horákové, Mlýnská, Mongolská, Muchova, Mydlářka, N. A. Někrasova, Na Dionysce, Na hutích, Na Kocínce, Na Koílářce, Na Kvintusce, Na Markvartce, Na Marně, Na seníku, Na Šťáhlavce, Na Vlčovce, Na Zátorce, náměstí Interbrigády, náměstí Na Santince, náměstí Pod kaštany, náměstí Svobody, Národní obrany, Nikoly Tesly, Papírenská, Pelléova, Pod kaštany, Podbabská, Puškinovo náměstí, Raisova, Romaina Rollanda, Ronalda Reagana, Rooseveltova, Schwaigerova, Sibiřské náměstí, Slavíčkova, Srbská, Stavitelská, Studentská, Suchardova, Sukova, Svatovítská, Šárecká, Slejnická, Solínova, Stursova, Technická, Terronská, Thákurova, U Vorlíků, U zeměpisného ústavu, Uralská, V sadech, V tišině, V. P. Ckalova, Václavkova, Ve struhách, Velflíkova, Verdunská, Vietnamská, Vítězné náměstí, Wolkerova, Wuchterlova, Za Císařským mlýnem, Zelená, Zemědělská, Zikova;

jsou v době od 5. 6. do 15. 6. 2015 povinny podrobit se mimořádnému očkování proti virové hepatitidě A. Očkování provedou poskytovatelé zdravotních služeb, jejichž seznam tvoří nedílnou součást tohoto mimořádného opatření.
 

Toto nařízení je platné dnem a hodinou zveřejnění na úřední desce Hygienické stanice hl. m. Prahy a účinné je ode dne následujícího, tj. 5. 6. 2015.

Nařízení Hygienické stanice hl. m. Prahy je podle § 85 odst. 4 zákona povinen vyvěsit na své úřední desce rovněž Úřad městské části Praha 6.
 

MUDr. Miroslav Slavík
ředitel

Autor článku: oit@praha15.cz Kancelář starosty

Soubory ke stažení

Originál dokumentu včetne seznamu poskytovatelů zdravotních služeb

Velikost souboru: 1,20MB

formát PDF

Soubor ke stažení Nové okno