Volené orgány

Zastupitelstvo, rada, výbory, komise

Zastupitelstvo MČ, Výbory zastupitelstva, Rada MČ, Komise zřízené radou, …

Více

Tisk E-mail

Parkování v ulici Strašnická

V souvislosti se stížnostmi na situaci ohledně parkování v ulici  Strašnická chystáme opatření, které by mělo vést k trvalému zlepšení celé situace.

Navrhované opatření : ulice Strašnická bude jednosměrná v úseku od křižovatky s ul. U Průseku ke křižovatce s ul. Pod Štěpem, což povede ke zlepšení průjezdnosti a zmizí problém s nepovoleným parkováním aut, který v minulosti museli několikrát řešit strážníci městské policie. V návaznosti na to se jednosměrnou stane i část ulice Pod Štěpem. Navrhované řešení je znázorněno na přiloženém plánku.
 

 

Nevýhodou, kterou spatřujeme, je prodloužení jízdní dráhy i doby při cestě ve směru do centra z ulice Strašnická a Záveská.  Proto bychom byli rádi, abyste se jako občané naší městské části k chystanému opatření vyjádřili. Budete-li chtít, učiňte tak do středy 16.12.2015 na e-mail zástupce starosty pro dopravu  Milana Ducka: milan.ducko@praha15.cz

Autor článku: oit@praha15.cz Kancelář starosty