Volené orgány

Zastupitelstvo, rada, výbory, komise

Zastupitelstvo MČ, Výbory zastupitelstva, Rada MČ, Komise zřízené radou, …

Více

Tisk E-mail

Participační setkání se zástupci MČ Praha 15, MČ Praha 22, MČ Praha – Petrovice, Institutu plánování a rozvoje a náměstkem primátorky Petrem Dolínkem

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 15
MILAN WENZL
STAROSTA MĚSTSKÉ ČÁSTI

Vážení spoluobčané,
zvu Vás na participační setkání se zástupci
MČ Praha 15, MČ Praha 22, MČ Praha – Petrovice,
Institutu plánování a rozvoje
a náměstkem primátorky Petrem Dolínkem
ohledně přeložky Hornoměcholupská a další plánované silniční stavby, které se uskuteční
ve středu 8.11.2017 od 17:00 hodin
v Hasičské zbrojnici, Holoubkovská 323, Praha 10,
 Horní Měcholupy

 

Autor článku: oit@praha15.cz Kancelář starosty