Volené orgány

Zastupitelstvo, rada, výbory, komise

Zastupitelstvo MČ, Výbory zastupitelstva, Rada MČ, Komise zřízené radou, …

Více

Tisk E-mail

Pobytové odlehčovací služby

Centrum sociální a ošetřovatelské pomoci Praha 15 a Sociálně ošetřovatelská jednotka Praha 15 Vám nabízí a poskytuje pobytové odlehčovací služby osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění, dále osobám trpícím Alzheimerovou či jinou demencí nebo zdravotního postižení, o které je jinak pečováno v jejich přirozeném sociálním prostředí.

Odlehčovací pobytová služba poskytuje podporu, možnost odpočinku a regenerace sil osobě trvale pečující v domácnosti o seniora.
Dále nabízíme i možnost dlouhodobějšího pobytu klientům, kteří vyžadují pomoc druhé osoby se zajištěním bezpečného prostředí s následnou aktivizací klienta v přátelském prostředí naší organizace.  
Pobytová odlehčovací služba zahrnuje umístění seniora v pobytovém zařízení sociálních služeb, včetně ubytování, poskytnutí celodenní stravy, aktivizace se zajištěním pečovatelských, ošetřovatelských a lékařských služeb 24 hodin denně.

Odlehčovací pobytová služba pomáhá rodinám zvládnout soustavnou péči o seniora dočasným odlehčením. Přispívá k plnohodnotnému životu pečujících i seniora.

O klienta se celodenně starají kvalifikovaní pracovníci v sociálních službách, registrované všeobecné sestry, lékař a sociální pracovník.
V případě Vašeho zájmu o využití odlehčovací pobytové služby pro Vaše blízké, kontaktujte, prosím:

Semanská Alena: vedoucí sestra sociálně ošetřovací jednotky:  
Tel: 274 870 065
Mobil: 725 927 138
Mgr. Honsů Renata :  sociální pracovnice :
Tel: 271 962 087
Mobil: 724 379 218

www.csop-praha15.cz (https://www.youtube.com/watch?v=bOtBoWUnncM&feature=youtu.be)

Autor článku: oit@praha15.cz Kancelář starosty