Volené orgány

Zastupitelstvo, rada, výbory, komise

Zastupitelstvo MČ, Výbory zastupitelstva, Rada MČ, Komise zřízené radou, …

Více

Tisk E-mail

Pozvánka na 1. zasedání Pracovní skupiny pro místní Agendu 21 a Zdravou městskou část Praha 15

Dovoluji si vás pozvat na jednání, které se uskuteční dne 18. října 2017 od 17.00 hodin v zasedací místnosti č. 707, ÚMČ Praha 15, Boloňská 478/1, Praha 15.


Program jednání:

1. Představení jednotlivých členů pracovní skupiny
2. Vymezení působnosti pracovní skupiny
3. Vyhodnocení setkání Měcholupská náves
4. Program Diskuzního fóra Zdravé městské části
5. Různé
   


Milan Ducko
předseda Pracovní skupiny pro místní Agendu 21 a Zdravou městskou část Praha 15

Autor článku: oit@praha15.cz Kancelář starosty