Volené orgány

Zastupitelstvo, rada, výbory, komise

Zastupitelstvo MČ, Výbory zastupitelstva, Rada MČ, Komise zřízené radou, …

Více

Tisk E-mail

Praha 15: Ať se vám dobře sedí a relaxuje

Pražské židle a stolky jsou projekt drobného měřítka, ale velkého dopadu. Slouží k zlepšování veřejných prostranství, ve kterých se nenachází dostatečné možnosti posezení.

Projekt byl zahájen v roce 2016 a v minulém roce pokračoval na 40 lokalitách, na kterých bylo umístěno 1200 židlí a 300 stolků. Letos se do akce poprvé zapojila i Praha 15, instalací na Veronském náměstí.

zidle-stolky

 

zdroj článku: https://www.prazskypatriot.cz/praha-15-at-se-vam-dobre-sedi-a-relaxuje/

Autor článku: oit@praha15.cz Kancelář starosty