Volené orgány

Zastupitelstvo, rada, výbory, komise

Zastupitelstvo MČ, Výbory zastupitelstva, Rada MČ, Komise zřízené radou, …

Více

Tisk E-mail

Přijďte si poslechnout, jak se studuje na Univerzitě Karlově!

   Uvažujete o studiu na Univerzitě Karlově? Chcete se dozvědět, co vše můžete na UK studovat a jak se nejlépe připravit na přijímací zkoušky? INFORMAČNÍ DEN UK na pražském Albertově je tedy určen právě Vám!

   Přijďte se v sobotu 12. listopadu 2016 seznámit s kompletní studijní nabídkou pro akademický rok 2017/2018 a načerpat informace o studentském životě, ubytování na kolejích, možnostech studia v zahraničí nebo celoživotním vzdělávání! Uchazeči se zdravotním znevýhodněním mohou využít osobní konzultace k otázkám možností modifikace přijímacího řízení a úprav studijních podmínek dle jejich potřeb.
   Součástí Informačního dne bude také bohatý doprovodný program, v jehož rámci budete moci navštívit oblíbenou Studentskou kavárnu. Zde bude možné si neformálně popovídat přímo se studenty všech fakult a získat tak pohled na studium z jiné strany. Chybět nebude ani tradiční komentovaná procházka Albertovským kampusem a pro návštěvníky Informačního dne bude také otevřeno Chlupáčovo muzeum historie Země i Botanická zahrada Přírodovědecké fakulty UK.

Program a více informací naleznete na www.informacniden.cuni.cz.

TĚŠÍME SE NA VÁS!

Autor článku: oit@praha15.cz Kancelář starosty