Volené orgány

Zastupitelstvo, rada, výbory, komise

Zastupitelstvo MČ, Výbory zastupitelstva, Rada MČ, Komise zřízené radou, …

Více

Tisk E-mail

Prohlášení Městské části Praha 15 k situaci HBC Hostivař

Prohlášení Městské části Praha 15 k situaci HBC Hostivař – hokejbalové hřiště v areálu ZŠ Křimická

 

„Městská část Praha 15 ve snaze zachránit HBC Hostivař“

 

Představitelé Městské části Praha 15 tímto vyjadřují svůj zásadní postoj „k záchraně HBC Hostivař“, resp. zachování hokejbalového hřiště v areálu ZŠ Křimická. Městská část Praha 15 vyvíjí značné úsilí a činí veškeré možné právní i majetkové úkony, které umožní i v budoucnu činnost jmenovaného klubu. Činnost klubu, je vedením městské části vnímána pozitivně, a to s ohledem na skutečnost, že se převážně věnuje výchově mladých adeptů tohoto sportu, volnočasové aktivitě dětí tak, aby děti mohly trávit svůj čas aktivně a v pohybu.

Veškeré snahy jsou však komplikovány částí obyvatel žijících v dané lokalitě, kteří nesouhlasí s působením HBC Hostivař na hřišti situovaném v areálu ZŠ Křimická a kteří podali odvolání proti rozhodnutí zdejšího stavebního odboru. Rozhodnutí, kterým bylo povoleno dočasné užívání hřiště do konce roku 2016, odvolací orgán (tj. příslušný odbor Magistrátu hl. m. Prahy) zrušil a věc vrátil k novému projednání a rozhodnutí.

S ohledem na současnou situaci nelze, k lítosti nás všech, kteří podporují sportovní aktivitu dětí, v brzké době očekávat konečné rozhodnutí ve věci samé. Tento stav je pro zástupce zdejší městské části nepřijatelný, leč z titulu té skutečnosti, že nyní je celá věc záležitostí státní správy v tzv. přenesené působnosti a samospráva, kterou reprezentuje Rada MČ Praha 15, se nemůže žádným způsobem vměšovat do této působnosti, je hledáno paralelně řešení v oblasti majetkoprávní v součinnosti s hlavním městem Prahou. V současné době tak probíhají, na základě usnesení RMČ a následné žádosti, intenzívní jednání o svěření pozemků od hl. m. Prahy do správy MČ Praha 15. Tímto je připravováno náhradní - krizové řešení stávajícího stavu, které by spočívalo v přemístění KOMA arény do lokality v ulici U Hostivařského nádraží. Přičemž prioritou zůstává zachování stávajícího hřiště a tedy pokračování činnosti HBC Hostivař na hřišti ZŠ Křimická. Z toho důvodu jsou projednávány varianty provedení protihlukových opatření či zastřešení hřiště, apod. Nicméně rozhodné slovo má odbor stavební, který je povinen věc nezávisle rozhodnout při dodržení veškerých dotčených obecně závazných právních předpisů.

Všichni tak musíme vyčkat rozhodnutí státní správy, bez ohledu na to co si přeje samospráva a co velí zdravý rozum.

Držme si palce a věřme, že záležitost bude vyřešena ve prospěch sportu, sportujících a nadšených dětí!

Autor článku: oit@praha15.cz Kancelář starosty