Volené orgány

Zastupitelstvo, rada, výbory, komise

Zastupitelstvo MČ, Výbory zastupitelstva, Rada MČ, Komise zřízené radou, …

Více

Vážení občané a zájemci o pronájem hřišť v areálu Na Šancích (eRZet),

platbu po registraci a následné rezervaci proveďte, prosím, bezhotovostním převodem na účet ÚMČ Praha 15: 69024-2000719399/0800.

Dokladem o zaplacení, kterým je výpis z účtu s odepsanou částkou ve prospěch účtu pronajímatele, se prosím prokažte v recepci tenisových kurtů v areálu Na Šancích (eRZet), ulice Turínská 14941, Praha 10, kde obdržíte klíče od hřišť a šaten.

Prosíme o udržování čistoty v šatnách, na hřištích a v jejich okolí.

Děkujeme za pochopení.


Ceník sportovišť:

Fotbalové hřiště s umělou trávou: 1.000,- Kč + DPH / hod
  1.300,- Kč + DPH / hod - s použitím umělého osvětlení
Beachvolejbal / nohejbal / volejbal: 200,- Kč vč DPH / hod
Šatny: 200,- Kč vč DPH