Volené orgány

Zastupitelstvo, rada, výbory, komise

Zastupitelstvo MČ, Výbory zastupitelstva, Rada MČ, Komise zřízené radou, …

Více

Tisk E-mail

Setkání s občany k protipovodňovým opatřením na Botiči

Autor článku: oit@praha15.cz Kancelář starosty