Volené orgány

Zastupitelstvo, rada, výbory, komise

Zastupitelstvo MČ, Výbory zastupitelstva, Rada MČ, Komise zřízené radou, …

Více

Tisk E-mail

Setkání s petrovickým malířem

Dnes, v pondělí 31. října se uskutečnilo milé setkání pana starosty Milana Wenzla s petrovickým malířem Vladislavem Kahounem a jeho ženou Marcelou. Stalo se tak u příležitosti koupení jednoho z obrazů Městskou části Praha 15. Rozhovor s tímto nadaným umělcem si budete moci přečíst v prosincovém vydání Hlasatele.

Fotogalerii ze setkání najdete zde.

Autor článku: oit@praha15.cz Kancelář starosty