Volené orgány

Zastupitelstvo, rada, výbory, komise

Zastupitelstvo MČ, Výbory zastupitelstva, Rada MČ, Komise zřízené radou, …

Více

Tisk E-mail

Svoz vánočních stromků

Vyhozené vánoční stromky nepatří do nádob na směsný odpad, protože tím snižují jejich kapacitu. V případě, že máte veřejně přístupnou popelnici nebo kontejner na směsný odpad (např. sídliště), lze stromky volně odložit vedle nich, ale v ostatních případech (činžovní a rodinná zástavba) prosíme o odložení vánočního stromků k nejbližším kontejnerům na tříděný odpad.

Stromky jsou do vozů na komunální odpad nakládány průběžně a jejich odvoz bude probíhat do konce února. Jednou z možností je také osobní odvoz do nejbližšího sběrného dvora.

Provoz na sběrných dvorech MČ Praha 15: Po – Pá: 8:30 – 17:00, So: 8:30 – 15:00.

Kateřina Dvořáková, tisková mluvčí MČ Praha 15

Autor článku: oit@praha15.cz Kancelář starosty