Volené orgány

Zastupitelstvo, rada, výbory, komise

Zastupitelstvo MČ, Výbory zastupitelstva, Rada MČ, Komise zřízené radou, …

Více

Tisk E-mail

Ukliďme patnáctku

Praha 15 se v letošním roce znovu připojí k projektu Ukliďme Česko (www.uklidmecesko.cz). Smysl již osvědčené akce spočívá v dobrovolnickém úklidu černých skládek a dalšího nepořádku na veřejně přístupných prostranstvích. Zapojení dostatečného počtu účastníků je nezbytným předpokladem pro úspěch celé akce, proto přivítáme, pokud nabídnete vlastní aktivní pomoc při úklidu svého okolí. Nabízíme vám přehled pěti míst v Horních Měcholupech či Hostivaři, které můžete pomoci uvést do lepšího stavu. Na většině z nich budou k dispozici pracovní rukavice a pytle na sesbíraný odpad. Budeme se těšit na vaše zapojení a předem děkujeme, že nezůstáváte lhostejní ke svému životnímu prostředí.

JAVOROVÁ ČTVRŤ – HORNÍ MĚCHOLUPY
Milí sousedé, jaro je tady, a s ním se opět objevilo v našem okolí i mnoho odpadu po dlouhém zimním čase. Pojďme tedy opět společně uklidit naši lokalitu od nepořádku a to včetně dětských hřišť. Událost „Ukliďme Javorovku“ se bude konat v sobotu 7. dubna od 10.00 hod. Sraz bude u dětského hřiště mezi G a H, pomůcky na úklid zajištěny. Po akci si můžeme dát oběd v některé z blízkých restaurací. Neváhejte přivést i ty nejmenší děti, výchova a úcta k životnímu prostředí je jen na nás (Vás). Tato událost je nejspíše jediná společenská akce v Javorové čtvrti, tak neváhejte a přijďte se „ukázat“ :-)
Kontaktní osoba: Irma Duspivová, tel. 777 013 560, e-mail: irma.harencakova@seznam.cz, http://www.uklidmecesko.cz/event/16936

TROJMEZÍ – HOSTIVAŘ
Úklid rozsáhlé lokality Trojmezí se uskuteční v sobotu 7. dubna od 14.00 hod. Společně se zaměříme na úklid přístupových cest, ploch zeleně a okolí Botiče. Společně pak posedíme u ohně v areálu Toulcova dvora, kde budou připraveny pro všechny účastníky buřty a pivko. Nebude chybět ani tradiční setkání se zachráněnými netopýry.
Kontaktní osoba: Zdeněk Edlman, tel.: 602 367 608, e-mail: edlman@email.cz

NA GROŠI – HOSTIVAŘ
Nelíbí se vám po letošní zimě nepořádek v našem okolí? Opět se zapojujeme do Úklidu Česka. Uklízet společně je určitě zábavnější a rychlejší! Dejte nám vědět na níže uvedené telefonní číslo, zda i pro vás máme připravit rukavice a další náčiní. Sraz dobrovolníků pro úklid v této oblasti je v neděli 15. dubna v 9.30 hod. u bývalé výrobny medovníku ve Strašnické ulici, úklid potrvá asi do 12 hodin. Kontaktní osoba: Jana Vachulová, tel. 739 458 759, e-mail: vachuler@gmail.com,
http://www.uklidmecesko.cz/event/17186

HOSTIVAŘSKÝ LESOPARK
Před jarní sezónou se pokusíme uklidit co největší část hostivařského lesoparku směrem od Hornoměcholupské ulice. Největší a nejkrásnější rekreační území zeleně v naší městské části si po zimě zaslouží důkladné gruntování. Sraz dobrovolníků je u prodejny LIDL v Hornoměcholupské ulici v neděli 15. dubna ve 14.00 hod. Po skončení akce se předpokládá společné posezení účastníků.
Kontaktní osoba: Marcel Pencák, tel.: 604 360 213, e-mail: marcel.pencak@praha15.cz, www.uklidmecesko.cz/event/17196

TRIANGL – HOSTIVAŘ
Triangl je krásná přírodní lokalita v pražské Hostivaři, která je uzavřená železniční tratí do trojúhelníkového tvaru. V severní části se nachází bývalá zahrádkářská kolonie, kde vzniklo několik černých skládek po táboření zdejších bezdomovců. V rámci této akce bychom se pokusili tyto skládky odklidit a vyčistit tak pěkné přírodní místo. V případě, že by se nás sešlo větší množství, tak se můžeme pokusit projít i blízké okolí a posbírat odpadky i odtud. Celá akce by měla navázat na úspěšné akce úklidu blízkých lesíků, odkud se nám podařilo během dvou akcí odklidit přes 5 tun odpadu. Akce se koná v sobotu 21. dubna od 10.00 hodin, sraz dobrovolníků je za Kynologickým klubem Hostivař, u železničního mostku.
Kontaktní osoba: Martin Šimák, tel.: 773 542 638, e-mail: simak-m@seznam.cz, www.uklidmecesko.cz/event/17194


Za Městskou část Praha 15 vás na úklidovou akci srdečně zve
Marcel Pencák
zástupce starosty pro životní prostředí
e-mail: marcel.pencak@praha15.cz

Autor článku: oit@praha15.cz Kancelář starosty