Volené orgány

Zastupitelstvo, rada, výbory, komise

Zastupitelstvo MČ, Výbory zastupitelstva, Rada MČ, Komise zřízené radou, …

Více

Tisk E-mail

Upozornění občanům

V důsledku pondělního hustého sněžení a následného tání nedoporučujeme občanům vstup do parků a zalesněných ploch. Stromy často nevydrží nápor těžkého mokrého sněhu a vzniká zde riziko vážného poranění. Zároveň by občané naší městské části měli být obezřetní při pohybu pod střechami budov, odkud na ně může spadnout sníh.

Výrazné sněžení a jeho následky zaměstnaly i místní hasiče a Odbor životního prostředí ÚMČ Praha 15. Bylo třeba odstranit stromy i větve... popadané na silnice a chodníky.

Během včerejšího a dnešního dne bylo na pozemcích spravovaných MČ Praha 15 nutné vzhledem k havarijního stavu provést odborný zásah u 23 dřevin. Tři z uvedených dřevin jsou v natolik špatném stavu, že je nutno přistoupit k jejich pokácení. U ostatních dřevin je prováděn především řez poškozených částí korun a jsou odklízeny polámané a ořezané větve.
Prvotní bezpečností ošetření u některých dřevin zajistil bezprostředně po ohlášení důsledků sněhové nadílky občany sbor dobrovolných hasičů Horní Měcholupy.

Práce, které zajišťuje ÚMČ Praha 15 byly započaty ve středu 2. 3. Nejdříve jsou prováděny zásahy nutné k rychlému zabezpečení rizikových dřevin – zamezení rizik na zdraví a majetku. Rostlinný odpad bude odvážen postupně. Nejpozději však budou práce na všech lokalitách dokončeny v pátek 4. 3.

Autor článku: oit@praha15.cz Kancelář starosty