Volené orgány

Zastupitelstvo, rada, výbory, komise

Zastupitelstvo MČ, Výbory zastupitelstva, Rada MČ, Komise zřízené radou, …

Více

Tisk E-mail

Vandalové řádili před úřadem MČ Praha 15

Vandalové poničili informační tabuli, která je součástí Stezky historií Horních Měcholup. Obnova tabulí se připravuje.

Autor článku: oit@praha15.cz Kancelář starosty