Volené orgány

Zastupitelstvo, rada, výbory, komise

Zastupitelstvo MČ, Výbory zastupitelstva, Rada MČ, Komise zřízené radou, …

Více

Tisk E-mail

Zpráva o povodni 2.6. – 12.6.2013

A.  Identifikační údaje

Městská část Praha 15
datum vzniku a ukončení povodně: 2.6. – 12.6.2013 (Praha 15 – 11.6.2013)
vodní tok, na němž došlo k povodni: Botič
postižená lokalita: k. ú. Hostivař podél toku Botiče
zprávu zpracoval – Povodňová komise MČ Praha 15
datum zpracování zprávy: 20.8.2013

B. Příčiny a průběh povodně

Plocha  povodí  k uzávěrovému  profilu  VD  Hostivař  je  o  rozloze  94,81  km².
Charakteristikou povodí je skutečnost, že v době výstavby VD byly původní plochy využívány
pro zemědělskou výrobu, místy byly v krajině roztroušená sídla. V současnosti je zemědělská
půda významným způsobem zastavována jak lokálními sídly, tak i halovými komplexy. Tato
výstavba významným způsobem urychluje odtok vody z povodí.

Podrobnou zprávu NAJDETE ZDE.

Autor článku: oit@praha15.cz Kancelář starosty