Volené orgány

Zastupitelstvo, rada, výbory, komise

Zastupitelstvo MČ, Výbory zastupitelstva, Rada MČ, Komise zřízené radou, …

Více

Tisk E-mail

Zveřejněn návrh Metropolitního plánu Prahy

Byl zveřejněn návrh Metropolitního plánu Prahy, významného dokumentu, který určí na další dlouhá léta směr rozvoje hlavního města. Zhruba na podzim by mělo začít oficiální projednávání tohoto územního plánu, do té doby se s ním můžete podrobně seznámit na stránkách IPR. Vyjádření Ing.arch.Hlaváčka najdete zde.

Autor článku: oit@praha15.cz Kancelář starosty