Volené orgány

Zastupitelstvo, rada, výbory, komise

Zastupitelstvo MČ, Výbory zastupitelstva, Rada MČ, Komise zřízené radou, …

Více

Tisk E-mail

Informace o plánované údržbě sítě UPC

Dne 4.12.2019 v čase od 00:00 do 02:00 bude probíhat plánovaná údržba sítě UPC v lokalitě BOLOŇSKÁ 478/1, PRAHA 10-HORNÍ MĚCHOLUPY.
V průběhu této údržby může být omezena dostupnost našich webových stránek.

Autor článku: oit@praha15.cz Kancelář tajemníka