Volené orgány

Zastupitelstvo, rada, výbory, komise

Zastupitelstvo MČ, Výbory zastupitelstva, Rada MČ, Komise zřízené radou, …

Více

Tisk E-mail

Mobilní obchodní kancelář Pražské plynárenské, a.s.

Termíny přistavení:

Dne: Od: Do:
9.1.2014 8:00 11:00
13.2.2014 12:00 14:30
26.3.2014 10:30 13:30
15.5.2014 12:00 14:30
23.6.2014 14:30 17:00

 

Mobilní kancelář bude umístěna v dodávkovém automubilu Fiat Ducato, označeném logem Pražské plynárenské, a.s., zaparkovaném u úřadu MČ Praha 15, Boloňská 478/1.

Pražská plynárenská, a.s. ve spolupráci s dceřinou společnosti Měření dodávek plynu, a.s. a úřadem MČ Praha 15 nabízí odběratelům zemniho plynu novou službu - tzv. ,,mobilní obchodní kancelář“ , jejímž prostřednictvím si stávající i potencionální zákazníci Pražské plynárenské, a.s. mohou vyřídit záležitosti, souvisejíci s odběrem zemního plynu bez návštěvy kontaktních míst v Praze 2 a 4.

Mobilní kancelář poskytuje zejména následujíci služby:

- zahájení, převod a ukončení odběru zemního plynu
- změny smluvního vztahu (způsobu placení, zasílací adresy, jména atd.)
- převzetí reklamace
- výměna, kontrola a zaplombování plynoměru
- informace k otázkám, souvisejícím s dodávkami zemního plynu
- tiskopisy a informační brožury

Služeb mobilní kanceláře mohou využít i občané přilehlých obcí a částí Prahy.

Bližší informace na tlf číslech 267 175 366 a 267 175 202, www.ppas.cz
 

Autor článku: oit@praha15.cz Kancelář tajemníka