Volené orgány

Zastupitelstvo, rada, výbory, komise

Zastupitelstvo MČ, Výbory zastupitelstva, Rada MČ, Komise zřízené radou, …

Více

Tisk E-mail

Ukončení návštev mobilní obchodní kanceláře

Pražská plynárenská ke dni 1. 7. 2018 ukončuje návštevy
mobilní obchodní kanceláře ve vaší oblasti. Zákazníci
Pražské plynárenské v kategorii Domácnosti a Maloodběr
mají možnost si vyřídit některé záležitosti
související s dodávkou zemního plynu a elektrické energie
na vybraných pobočkách České pošty - jejich kompletní
seznam naleznete na www.ppas.cz/ceskaposta

nebo v případe potřeby prosím kontaktujte:

• Zákaznickou linku 800 134 134 nebo
• Obchodní kanceláře - seznam naleznete na www.ppas.cz

Autor článku: oit@praha15.cz Kancelář tajemníka