Volené orgány

Zastupitelstvo, rada, výbory, komise

Zastupitelstvo MČ, Výbory zastupitelstva, Rada MČ, Komise zřízené radou, …

Více

Odbor Dopravy

 • Tento odbor je příslušným silničním správním úřadem dle zákona č.13/1997Sb. ve znění pozdějších předpisů , o pozemních komunikacích,pro výkon státní správy nad místními komunikacemi II.-IV.tř.a veřejně prístupnými účelovými komunikacemi na MČ Praha l5, MČ Petrovice, MČ Dubec, MČ Šterboholy a MČ Dolní Měcholupy.
 • Povoluje užívání a činnosti podléhající povolení dle výše citovaného zákona a prováděcí vyhlášky k tomuto zákonu č.104/1997Sb., ve znění pozdejších předpisů, dále dle zákona 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a vyhlášky č.294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích.

Podrobný popis činnosti odboru

Důležité kontakty a spojení k nahlašování závad z oblasti pozemních komunikací, veřejného osvětlení, inženýrských sítí a další spojení.

TSK hl.m. Prahy
- http://www.tsk-praha.cz/wps/portal/root/hlaseni-poruch-a-zavad - závady na pozemních komunikacích, dopravním značení, světelné signalizaci, mostních objektech, uličních vpustích, zimní a letní údržby aj.
- OS TSK Praha – východ
  tel. 257015366 (komunikace ve vlastnictví Hl.m. Prahy)
- OD ÚMČ Praha 15
  tel. 281003603, Zimní a letní údržba komunikací ve správě MČ Praha 15
  tel. 281003668 (komunikace ve vlastnictví MČ Praha 15)

Městská policie Praha, OŘ Praha 15
– Praha 10, Hostivař, Hostivařská 552/3
– tel.: 222 02 5788
– fax: 272 655 634
– email: operacni.p15@mppraha.cz

Policie ČR
http://www.policie.cz/

Aktuální informace o dopravních uzavírkách, omezeních a dopravních nehodách na území hl m. Prahy a ČR:
http://www.dopravniinfo.cz
 

Další kontakty najdete zde

 

Informační zpravodaj PID č. 12/2016

Obsah: Prázdninový provoz PID od 2.7.2016 do 28.8.2016, Rozšíření Pražské integrované dopravy na Mělnicku a Milovicku od 2.7.2016, Zřízení nové zastávky na lince Cyklobusu, ...

Podrobnosti

Informační zpravodaj PID č. 11/2016

Obsah: Nová minibusová linka 243 obslouží Kazín a Dolní Černošice, Prázdninový provoz PID 2. 7. 2016 – 27. 8. 2016, Rozšíření PID na Mělnicku od 2. července 2016, ...

Podrobnosti

Informační zpravodaj PID č. 10/2016

Obsah: ROPID má nové webové stránky, Trvalé změny PID od 12. 6. 2016 na Mělnicku, Nový jízdní řád linky S54 do Středokluk od 12.6.2016, Souhrn trvalých změn PID ke 12.6.2016, ...

Podrobnosti

Informační zpravodaj PID č. 9/2016

Obsah: Linka 375 mezi Prahou a Starou Boleslaví je od května 2016 plně nízkopodlažní, Letištní expres AE pojede v sezoně každých 10 minut, Do Suchdola cyklobusem od 21. května 2016, ...

Podrobnosti

Informační zpravodaj PID č. 8/2016

Obsah: Trvalé změny PID od 1.5.2016, Cyklohráček má čtvrtý vagon – je plný balónků, Na Dobříš a do Brd novým cyklovozem Českých drah, Bezkontaktní kartou jízdenku i na letištní lince 119, ...

Podrobnosti

Informační zpravodaj PID č. 7/2016

Obsah: Tři návrhy tramvajových změn k diskusi s městskými částmi, Trvalé změny PID od 1.5.2016, Jednodušší nástup do metra Anděl na invalidním vozíku, Pražští cestující si mohou koupit jízdenku v tramvaji bezkontaktní kartou

Podrobnosti

Informační zpravodaj PID č. 6/2016

Obsah: Sezónní přívozy opět zkracují cestu přes Vltavu, Cyklohráček během prvního víkendu svezl už 800 lidí, Sezónní posily na příměstských autobusových linkách, Rozšíření přepravy jízdních kol v metru a tramvajích, Lanovka na Petřín v novém už od 8. dubna 2016, Den PID v Milovicích 16.4.2016

Podrobnosti

Informační zpravodaj PID č. 5/2016

Obsah: Sezónní přívozy opět zkrátí cestu přes Vltavu, Cyklohráček opět vyráží a v průběhu sezóny nabídne několik novinek, Provoz PID o velikonočních svátcích, Sezonní posily na příměstských autobusových linkách, 
Příchod letního času opět posune noční autobusy, Novinky PID pro cyklisty v sezoně 2016, Den PID v Milovicích 16.4.2016

Podrobnosti

Informační zpravodaj PID č. 4/2016

Obsah: Rychlíkové autobusy z Neratovic od 29.2.2016, Tramvajová výluka ve Vršovicích, Tramvajová výluka v Karlíně, Sezónní přívozy opět zkrátí cestu přes Vltavu, Cyklohráček opět vyráží a v průběhu sezóny nabídne několik novinek, Provoz PID o velikonočních svátcích

Podrobnosti
Příjmení a jméno Funkce Kancelář Tel / Email
odbor dopravy
Havel Zdeněk OD vedoucí odboru 610 281 003 610
Zdenek.Havel@praha15.cz
Mgr. Jirásková Veronika referent 604 281 003 664
Veronika.Jiraskova@praha15.cz
Fričová Erika referent 609 281 003 609
Erika.Fricova@praha15.cz
oddělení dopravní
Šambergerová Martina vedoucí odd. dopravního 605 281 003 605
Martina.Sambergerova@praha15.cz
Vodičková Monika referent 603 281 003 603
Monika.Vodickova@praha15.cz
Mgr. Snopková Aneta referent 603 281 003 663
Aneta.Snopkova@praha15.cz
Bc. Rabišková Ketnerová Miloslava referent 602 281 003 602
Miloslava.RabiskovaKetnerova@praha15.cz
Ing. Bureš Martin referent 604 281 003 604
Martin.Bures@praha15.cz
oddělení technické
Ing. Kasalová Hedvika MPA vedoucí odd. technického 607 281 003 607
Hedvika.Kasalova@praha15.cz
Hrunková Jana referent 606 281 003 606
Jana.Hrunkova@praha15.cz
Barchánková Marcela referent 608 281 003 608
Marcela.Barchankova@praha15.cz
Kamenová Marie MBA referent 608 281 003 668
Marie.Kamenova@praha15.cz

  Ohlášení místního poplatku za užívání veřejného prostranství

  Velikost souboru: 24,88kB, formát DOCX

  Soubor ke stažení


  Oznámení o zrušení vyhrazeného parkoviště pro vozidlo přepravující osobu těžce zdravotně postiženou

  Velikost souboru: 14,30kB, formát DOCX

  Soubor ke stažení


  Plná moc - vyhrazené parkování pro osoby těžce zdravotně postižené

  Velikost souboru: 13,13kB, formát DOCX

  Soubor ke stažení


  Žádost o povolení připojení na pozemní komunikaci

  Velikost souboru: 31,00kB, formát DOC

  Soubor ke stažení


  Žádost o povolení zvláštního užívání místní komunikace

  Velikost souboru: 37,50kB, formát DOC

  Soubor ke stažení


  Žádost o povolení zvláštního užívání místní komunikace

  Velikost souboru: 38,00kB, formát DOC

  Soubor ke stažení


  Žádost o povolení zvláštního užívání místní komunikace

  Velikost souboru: 39,50kB, formát DOC

  Soubor ke stažení


  Žádost o povolení zvláštního užívání pozemní komunikace pro zřízení a užívání vyhrazeného parkoviště pro osobní vozidlo přepravující osobu těžce zdravotně postiženou

  Velikost souboru: 18,63kB, formát DOCX

  Soubor ke stažení


  Žádost o povolení zvláštního užívání pozemních komunikací pro audiovizuální tvorbu

  Velikost souboru: 54,50kB, formát DOC

  Soubor ke stažení


  Žádost o povolení zvláštního užívání pozemních komunikací pro jiné zábory

  Velikost souboru: 56,00kB, formát DOC

  Soubor ke stažení


  Žádost o povolení zvláštního užívání pozemních komunikací pro lidově technickou zábavu

  Velikost souboru: 53,00kB, formát DOC

  Soubor ke stažení


  Žádost o povolení zvláštního užívání pozemních komunikací pro prodejní stánky - místo pro nabídku zboží

  Velikost souboru: 55,00kB, formát DOC

  Soubor ke stažení


  Žádost o povolení zvláštního užívání pozemních komunikací pro umístění přenosného reklamního zařízení

  Velikost souboru: 35,00kB, formát DOC

  Soubor ke stažení


  Žádost o povolení zvláštního užívání pozemních komunikací pro umístění reklamního zařízení

  Velikost souboru: 35,00kB, formát DOC

  Soubor ke stažení


  Žádost o povolení zvláštního užívání pozemních komunikací pro vyhrazené parkování

  Velikost souboru: 35,50kB, formát DOC

  Soubor ke stažení


  Žádost o stanovisko pro umístění přenosného reklamního zařízení

  Velikost souboru: 33,50kB, formát DOC

  Soubor ke stažení


  Žádost o stanovisko pro umístění reklamního zařízení

  Velikost souboru: 33,50kB, formát DOC

  Soubor ke stažení


  Žádost o stanovisko pro vyhrazené parkování

  Velikost souboru: 34,50kB, formát DOC

  Soubor ke stažení


  Žádost o vydání povolení připojení staveniště na pozemní komunikaci

  Velikost souboru: 30,50kB, formát DOC

  Soubor ke stažení


  Žádost o vydání rozhodnutí k dodatečnému povolení zvláštního užívání komunikace

  Velikost souboru: 39,50kB, formát DOC

  Soubor ke stažení


  Žádost o změnu vyhrazeného parkoviště pro vozidlo přepravující osobu těžce zdravotně postiženou

  Velikost souboru: 18,09kB, formát DOCX

  Soubor ke stažení


  Žádost rozhodnutí o povolení zvláštního užívání místní komunikace, rozhodnutí o uzavírce a nařízení objížďky

  Velikost souboru: 101,00kB, formát DOC

  Soubor ke stažení